Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik hier.
Nieuwsbrief 2015, nr. 23
 
 
 

Bijgaand treft u de VIAG nieuwsbrief jaargang 2015 aan.

Door op de "kopregel" van ieder nieuwsitem te klikken wordt automatisch het gehele artikel in beeld gebracht

Wij wensen u veel leesplezier!

 
 
 
Online vijfdelige collegereeks Werken vanuit de bedoeling van start

Op zoek naar maatschappelijke meerwaarde

Den Haag, 18 november 2015,

Het werk van een ambtenaar moet waardevol zijn voor de maatschappij. Maar de vraag is: hoe zorg je als ambtenaar of het daadwerkelijk nut heeft. Het antwoord daarop krijg je in de online collegereeks Werken vanuit de bedoeling,...

 
LEES MEER
 
 
Informatiemanagers onderschrijven ambities Omgevingswet

Op 17 november kwamen 25 informatiemanagers uit het gemeentelijke veld bijeen. Ze bespraken de conceptversies van het Visiedocument en de Doelarchitectuur van het digitaal stelsel ter ondersteuning van de uitvoering van de Omgevingswet.

Vanuit VIAG, IMG 100.000+ en het Gemeentelijk Geoberaad...

 
LEES MEER
 
 
 
Nederland vijfde in ranking Open Data Overheid

Minister Plasterk
Nederland neemt in een internationale ranking van 102 landen de 5e plek in als Open overheid. Het aantal beschikbare datasets is in 2015 verdubbeld
De ranking van WJP Open...

 
LEES MEER
 
Interview Bart Drewes (VNG): Wat staat er op de Digitale Agenda 2020?

Bart Drewes, VNG
Voor het magazine Centric Overheid van november 2015 werd Bart Drewes van VNG geïnterviewd over de Digitale Agenda 2020. “Gemeenten zijn zich er steeds meer van bewust dat hun...

 
LEES MEER
 
 
Big data als antwoord op maatschappelijke vraagstukken?

Kan het combineren van informatie een dramatische wending in het leven van een kind of gezin voorkomen?
Eric de Kruik, VNG/KING
Het uit huis plaatsen van een kind is vrijwel altijd een heftige...

 
LEES MEER
 
ENSIA: Stroomlijnen verantwoordingen informatieveiligheid

Guus Bronkhorst, BZK
Effectief en efficiënt inrichten van informatieveiligheid daar staat het project ENSIA voor. De ministeries van BZK, SZW en I&M, de VNG, IBD en verschillende gemeenten...

 
LEES MEER
 
 
Update Digitale Agenda 2020 op BALV VNG

Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 30 november praatte de voorzitter van de VNG commissie Dienstverlening en Informatiebeleid, Jan Westmaas de leden bij over de ambitieuze...

 
LEES MEER
 
Vijf gemeenten bieden nu open raadsinformatie aan

Amstelveen, Den Helder, Heerde, Oude IJsselstreek en Utrecht hebben hun raadsinformatie vrijgeven als open data. Stukken als notulen, agenda's en besluiten zijn nu gemakkelijker digitaal te lezen...

 
LEES MEER
 
 
Gemeenten starten nieuwe innovatieve pilots

Gemeenten geven invulling aan de doelstellingen van de Digitale Agenda 2020. Dat doen zij onder andere door het initiëren van innovatieve pilots op het gebied van informatievoorziening. Elke week...

 
LEES MEER
 
Marktscan Digikoppeling gestart

De marktscan Digikoppeling is vanaf 1 december te vinden op TenderNed.Deze marktscan is een gezamenlijk initiatief van KING en Logius om overheden inzicht te geven in het productaanbod van...

 
LEES MEER
 
 
Op weg naar 25 jaar VIAG

Dit was de laatste VIAG nieuwsbrief in het jaar 2015. Medio januari 2016 zult u een volgende nieuwsbrief ontvangen. Het VIAG bestuur wenst u fijne feestdagen, veel gezondheid en een inspirerend...

 
LEES MEER
 
 
 
EVENEMENTEN
08-01-2016 VIAG Nieuwjaarsbijeenkomst Regio 1 - Noord Holland
 
 
 
NEDICTOR
info@nedictor.nl | www.nedictor.nl
 
 
©copyright NEDICTOR