Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Nederland vijfde in ranking Open Data Overheid

15/12/2015

Minister Plasterk

Nederland neemt in een internationale ranking van 102 landen de 5e plek in als Open overheid. Het aantal beschikbare datasets is in 2015 verdubbeld

De ranking van WJP Open Government bevestigt de trend van "een gestage opmars" die de Algemene Rekenkamer ook al constateerde. Dit schrijft minister Plasterk aan de Tweede Kamer.

Open data bij de overheid zijn data die:

  • Uit publieke middelen bekostigd en gegenereerd zijn bij of voor de uitvoering van een publieke taak, en:
  • openbaar zijn, en:
  • vrij zijn van auteursrechten of andere rechten van derden, en:
  • computer-leesbaar zijn en bij voorkeur aan open standaarden voldoen, en:
  • voor hergebruik beschikbaar zijn zonder beperkingen zoals kosten of verplichte registratie

Het aantal beschikbare open datasets op data.overheid.nl is in 2015 verdubbeld van 3.250 naar 7.156 liet de minister weten in de Nationale Open Data agenda 2016. Het grootste deel van de dataset van inkoopinformatie van de overheid is nu ook toegevoegd aan data.overheid.nl

BZK breidt de bestaande ondersteuning van overheidsorganisaties bij het beschikbaar stellen van open data uit, zodat nog meer aandacht komt voor het tempo en de kwaliteit van het proces. Zo zorgt een goede kwaliteit van metadata voor betere vindbaarheid en herbruikbaarheid van data. En moeten overheden al bij het creëren van informatie nog meer bewust zijn van het uiteindelijk beschikbaar stellen hiervan. Want het uitgangspunt van overheidsinformatie is 'open, tenzij'.