Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP)

 
 
 


 
Vanaf 1 januari 2014 moeten alle algemeen verbindende voorschriften (AVV) elektronisch worden gepubliceerd. De GVOP is een landelijk publicatiesysteem voor decentrale overheden dat hierbij kan helpen. De officiële bladen worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. Overheden kunnen op hun eigen website een hyperlink aanbrengen naar hun regelingen in de GVOP of desgewenst een kopie van deze regelingen op de eigen website publiceren. Het systeem is voor alle decentrale overheden tegen betaling beschikbaar voor invoer en raadpleging. Minister Plasterk is in overleg met VNG, IPO en UvW over het opnemen van een verplichting tot elektronische publicatie in de Awb en het gebruik van de GVOP hierbij. Vooralsnog is het gebruik van de GVOP niet wettelijk verplicht. Omdat gebruik van de GVOP vorm- en procedurefouten bij publiceren en bekendmaken uitsluit, raadt VNG het gebruik van de GVOP nu al ten sterkste aan.

Via de invoermodule kunnen overheden hun bekendmakingen en mededelingen in de GVOP invoeren of vanuit een Word template importeren, wetstechnische informatie en andere metadata toevoegen en vervolgens online volgens de voorgeschreven PDF/A-la opmaak publiceren. Op deze wijze behoeft een bestuursorgaan geen eigen technische voorzieningen te treffen. De GVOP is aangesloten op een attenderingsservice die burgers in staat stelt om desgewenst via email op de hoogte te worden gesteld van bekendmaking in zijn of haar omgeving. Daarnaast is een webservice beschikbaar voor gemeenten die hun bekendmakingen en mededelingen in een eigen systeem willen redigeren. De webservice zorgt voor een export vanuit het eigen systeem naar de GVOP. Hiervoor moet het systeem dat de gemeenten gebruiken wel het voor de GVOP noodzakelijke formaat aanleveren. Ook is een webservice beschikbaar voor het terugleveren van de bekendmakingen naar de gemeentelijke website. Tot slot is alle data als open data (her)bruikbaar.

Bijgaande plaat (‘systeemlandschap’) geeft een beeld hoe de voorziening zich verhoudt tot de gerelateerde landelijke voorzieningen en de gemeentelijke applicaties.

Het beheer van de GVOP is in handen van het Kennis en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP), een bedrijfseenheid binnen De Werkmaatschappij, een baten-lastendienst van BZK. Om toegang te krijgen tot de GVOP is het noodzakelijk dat een bestuursorgaan zich aanmeldt bij KOOP en een gebruiksovereenkomst sluit. U kunt hiertoe contact op te nemen met de servicedesk van het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties via het emailadres:gvop@koop.wmrijk.nl.
 
 
 

Regiobijeenkomsten en aanvullende informatie

Er worden regelmatig GVOP informatiebijeenkomsten georganiseerd in het land in samenwerking met gemeenten of provincies. Hier worden ervaringen gedeeld en wordt vanuit het programma informatie verstrekt. Via deze link zijn de actuele bijeenkomsten te vinden

Op de website van http://koop.overheid.nl/producten/gvop is verdere aanvullende informatie te vinden.

Voor een presentatie klik hier