Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Inhoud Bedrijfslidmaatschap

Vermelding op NEDICTOR website bedrijfsledenpagina

U wordt vermeldt als bedrijfslid in de NEDICTOR bedrijfsledenlijst op de website http://www.NEDICTOR.nl/bedrijfsleden-NEDICTOR. U kunt zich daar in het kort voorstellen wie u bent. Uw naam en logo worden hier ook op geplaatst. Kijk goed of de tekst nog up-to-date is. Geef eventuele aanpassingen door aan ons secretariaat via info@NEDICTOR.nl

Bijwonen NEDICTOR themadagen

Het NEDICTOR bestuur organiseert 4 themadagen per jaar. Voor deze themadagen worden telkens 3 à 4 sprekers uitgenodigd om een presentatie te verzorgen. Per themadag zijn er ongeveer 40 deelnemers aanwezig. De verhouding die wij nastreven is 70% gemeenteleden en 30% bedrijfsleden. Als bedrijfslid mag u één persoon  (zonder kosten) afvaardigen naar deze themadag. Kennisoverdracht en netwerken is het uitgangspunt op deze dag. Uitnodigingen hiervoor worden in de vorm van een elektronische nieuwsbrief verstuurd.

Inhoudelijke bijdrage aan themadag

Ook bestaat er de mogelijkheid om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de themadag. Mocht u een interessant verhaal hebben dat aansluit bij het jaarthema dat is vastgesteld, neem dan contact met ons op via info@NEDICTOR.nl of bel het secretariaat 010- 4266350. Het  is uiteraard als u een praktijk voorbeeld samen met een gemeente komt presenteren. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Organisatie NEDICTOR Bedrijfsleden themadag

U kunt een zogenaamde NEDICTOR Bedrijfsleden themadag organiseren. U bepaald de locatie, de inhoud, de sprekers en draagt de kosten. U mag in uw uitnodigingstraject gebruik maken van het NEDICTOR logo en de NEDICTOR communicatie instrumenten.

U stuurt de uitnodiging naar info@NEDICTOR.nl en deze wordt opgenomen in onze 2-wekelijkse nieuwsbrief (met uw logo en link naar uw website) en wordt op de activiteitenkalender op de website geplaatst.

Seminars/workshops

Organiseert u gratis seminars/workshops die interessant zijn voor de NEDICTOR leden, stuur de informatie door naar ons via info@NEDICTOR.nl. Wij zorgen ervoor dat deze informatie op de NEDICTOR website wordt opgenomen en in de elektronische nieuwsbrief met uw logo en een link naar de inschrijfpagina.

Whitepapers

Heeft u whitepapers die u graag wilt delen met onze leden, stuur deze naar info@NEDICTOR.nl. De whitepaper wordt op de bedrijfsledenpagina op onze website bij uw bedrijf geplaatst en opgenomen in de eerstvolgende elektronische nieuwsbrief met uw logo en een korte inhoudelijke toelichting.

Commerciële informatie/persberichten

In onze elektronische nieuwsbrief wordt geen commerciële informatie van bedrijfsleden opgenomen. Wel bestaat er de mogelijkheid om persberichten te laten plaatsen op onze NEDICTOR website (in de nieuwsrubriek). Stuur uw persbericht naar info@NEDICTOR.nl en deze wordt geplaatst op de website.

Participatie NEDICTOR congres

Als bedrijfslid kunt u tegen gereduceerd tarief participeren op het jaarlijkse NEDICTOR congres. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar onze congresorganisatie Monique van Melle (monique@event-house.nl) en Renk Ruijter (renk@NEDICTOR.nl). Jaarlijks wordt hiervoor de website www.viagcongres.nl voor ingericht.

Gebruikmaken van NEDICTOR ledenlijst

De mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van de NEDICTOR ledenlijst voor mailings. Deze lijst dient telkens opnieuw aangevraagd te worden via ons secretariaat info@NEDICTOR.nl omdat er continue mutaties worden verwerkt. Als deze lijst is verstrekt mag deze één keer gebruikt worden. Het is ten strengste verboden om de ledenlijst te “verhandelen”.

Bij mailing naar onze leden mag u als bedrijfslid nooit namens de NEDICTOR communiceren.

NEDICTOR elektronische nieuwsbrief

De elektronische nieuwsbrief verschijnt 2-wekelijks. Alleen in de vakantieperiode is de frequentie lager. De contactpersoon die bij ons bekend staat wordt automatisch op de verzendlijst opgenomen. U bent vrij om meerdere namen/mailadressen te registreren op onze website. Op de homepagina van onze website www.NEDICTOR.nl staat rechts boven aan (naast “inoggen”)  een “registratieknop”. Registreer uw collega hier en geef aan dat hij/zij de nieuwsbrief wil ontvangen.

PPO-Academie/opleidingen

De NEDICTOR heeft op dit moment de PPO-Academie opgericht. Graag zijn wij bereid om u extra informatie te verstrekken en de mogelijkheden tot participatie. Deze opleidingen hoeven niet perse IT gericht te zijn. Stuur uw verzoek om informatie en/of uw bijdrage naar info@NEDICTOR.nl

Ook is er op de website van de NEDICTOR een Opleidingspagina gemaakt waar bedrijfsleden speciale opleidingsaanbiedingen voor de NEDICTOR leden op kunnen laten plaatsen.

NEDICTOR “denktank”

Afhankelijk van het onderwerp wordt incidenteel het instrument “NEDICTOR denktank” ingezet. In het recente verleden hebben wij vanuit KING/VNG/Min BZK of andere partijen meermaals het verzoek gekregen om snel inhoudelijk advies te geven op  informatiekundige vraagstukken en/of projecten binnen de diverse domeinen . Deze vraagstukken  hebben veelal impact op zowel de gemeentelijke ICT organisaties maar ook op onze bedrijfsleden (productontwikkeling). Ad-hoc wordt hiervoor een aantal gemeentelijke specialisten en bedrijfsleden gevraagd om bij elkaar te komen en een gezamenlijk advies te formuleren. Wij zijn verantwoordelijk voor alle belangen.
Zoals hiervoor al vermeld willen wij u als bedrijfslid vragen om (maximaal 5) expertgebieden te benoemen. Mocht er een vraag komen waaruit de behoefte tot het bijeenkomen van een NEDICTOR denktank noodzakelijk wordt geacht, bestaat de mogelijkheid dat wij als bestuur een beroep op u doen. Uiteraard is dit vrijblijvend.

NEDICTOR product/handboek

De bedrijfsleden hebben de mogelijkheid om een “NEDICTOR-Bedrijfsleden product” te maken dat verspreidt wordt onder alle leden. Dit kan ik de vorm van een presentatie, een whitepaper, een film of ander communicatie instrument zijn. Hier wordt dat een zogenaamd “oplegvel” met beide logo’s en de titel opgenomen. Deze wordt in de nieuwsbrief opgenomen en daarmee toegezonden (opname op de NEDICTOR website) aan alle leden.

De mogelijkheid bestaat ook om dit NEDICTOR-Bedrijfsleden product te koppelen aan een presentatie tijdens een van onze themadagen.

 

NEDICTOR Klankbordgroep Bedrijfsleden (VKB)

Sinds vorig jaar bestaat er de NEDICTOR Klankbordgroep Bedrijfsleden. Deze klankbordgroep bestaat uit 5 willekeurig gekozen bedrijfsleden, de voorzitter van de NEDICTOR en de contactpersoon voor de bedrijfsleden.  De VBK kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de NEDICTOR, niet alleen op inhoudelijk detailgerichte advisering, het gaat ook om advisering in brede strategische zin. Mocht u geïnteresseerd zijn om in de (nabije) toekomst aan te sluiten bij de VKB meld dit aan ons via info@NEDICTOR.nl

 


Contactpersonen voor NEDICTOR Bedrijfsleden

De NEDICTOR heeft het contactpunt met nieuwe en bestaande bedrijfsleden ondergebracht bij Eventhouse. Zij verzorgen ook het NEDICTOR secretariaat en voeren de administratie. Voor al uw vragen kunt u terecht bij hen.

Contactgegevens:

Renk Ruijter

+31 (0)6 15 944 014
+31 (0)10 42 66 350
Schie 88d
3111 PN  SCHIEDAM
info@viag.nl
renk@viag.nl

Monique van Melle

+31 (0)6 15 944 013
+31 (0)10 42 66 350
Schie 88d
3111 PN  SCHIEDAM
info@viag.nl
monique@event-house.nl