Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Bedrijfslid worden

In de statuten van NEDICTOR is opgenomen dat marktpartijen zich als Toegetreden Lid kunnen aansluiten bij de vereniging.   

Algemeen 

NEDICTOR onderkent vier niveaus van partnerships (bedrijfslidmaatschap) met bedrijfsleden: Brons, Zilver, Goud en Platinum waarmee een differentiatie in rechten en contributie voor de Bedrijfsleden wordt gemaakt.  

Dit bedrijfslidmaatschap heeft een duur van één jaar en vangt aan op de eerste van de maand waarop het lidmaatschap wordt aangegaan. 
Het bedrijfslidmaatschap (contract) wordt telkens stilzwijgend verlengd met de periode van 1 jaar. De overeenkomst is schriftelijk aangetekend opzegbaar telkens tot 1 maand vóór de 31e december van het lopende jaar. 

Contractant is verplicht een bedrag aan NEDICTOR te betalen, overeenkomstig het lidmaatschapsniveau dat is aangegaan. Contractant, ontvangt hiervoor telkens een factuur.   

NEDICTOR zal het door de Contractant ter beschikking gestelde bedrag, naar eigen inzicht kunnen aanwenden mits deze aanwending zal geschieden binnen de doelstellingen van NEDICTOR. 

NEDICTOR behoudt zich het recht voor dit contract te ontbinden indien door de Contractant niet wordt voldaan aan de voorwaarden en bepalingen van de aangegane overeenkomst. Hetzelfde geldt als de Contractant het bedrag niet tijdig zal hebben voldaan. Tevens wanneer de Contractant de goede naam en faam van NEDICTOR zal schaden, dit laatste ter uitsluitende beoordeling van NEDICTOR zelf. Dit alles zal gebeuren zonder dat NEDICTOR door een dergelijke ontbinding, die schriftelijk aangetekend zal geschieden, schadeplichtig zal worden ten opzichte van de Contractant.  

Contractant, heeft het recht deze overeenkomst te ontbinden indien NEDICTOR in gebreke blijft bij de nakoming van één of meer verplichtingen die voor NEDICTOR voortvloeien uit deze overeenkomst. Een dergelijke ontbinding kan echter slechts schriftelijk aangetekend geschieden stellende een termijn van dertig dagen. Binnen deze termijn kan NEDICTOR alsnog aan haar verplichting(en) ten opzichte van de Contractant voldoen, bij gebreke daarvan zal de onderhavige overeenkomst als dan nog na voornoemde periode als ontbonden worden beschouwd. 

NEDICTOR is, na ontvangst van het hierboven genoemde bedrag, verplicht voor deze bijdrage conform de aangegane lidmaatschapsvorm een tegenprestatie te leveren zoals hieronder gedefinieerd  

Samenstelling 

NEDICTOR biedt per contractvorm een afgepast scala aan faciliteiten/diensten. Daarnaast is er een puntenstelsel dat een bedrijfslid de mogelijkheid biedt om een aantal punten te besteden aan faciliteiten uit een menukaart. 

 

NEDICTOR basislidmaatschap 
 

Tarief*1 

Menukaart*2

Brons 

€ 1000 

10 punten 

Zilver 

€ 2500 

25 punten 

Goud 

€ 5000 

50 punten 

Platinum 

€ 7500 

75 punten 

 
1) Het bestuur zal jaarlijks deze tarieven evalueren. 

2) Punten zijn bij te kopen bovenop het aangegane basislidmaatschap á € 100,- per punt. 

 

Contractvormen bedrijfsleden

Geleverde prestatie

Omschrijving 

Brons 

Zilver 

Goud 

Platinum 

Beursstand 1 

U krijgt gratis een stand op congres of themadag. 

 

x

 

 x

 x

x

Beursstand 2 

U krijgt gratis een stand of speeddate-plek op congres of themadag. Afhankelijk van de door NEDICTOR uitgewerkte eventformule zal er of een speeddate-plek of een klassieke beurstand beschikbaar zijn.  

 x 

 x

 x 

x

Sprekersslot 

U heeft recht op één gratis sprekersslot op congres of themadag. 

x

 x 

 x 

 x

Mailing 

U heeft recht om éénmaal per jaar een 'partner mailing’ sturen via onze communicatiekanalen. 

 x 

 x 

 x 

 x

Webinar 

U heeft recht om éénmaal per jaar een 'partner Webinar’ (van max. 30 min.) te organiseren. 

 x 

 x 

 x 

 x 

Podcast 

U heeft recht om éénmaal per jaar een 'partner podcast’ (van max. 30 min.) op te nemen. 

 x 

 x 

 x 

 x 

Netwerking 

NEDICTOR biedt een uitgelezen mogelijkheid tot netwerken d.m.v. deelname aan het forum van NEDICTOR en de up-to-date informatie op haar website www.NEDICTOR.nl. 

 x 

 x 

 x 

 x 

Up-to-date informatie: 

NEDICTOR houdt u op de hoogte van alle belangrijke ICT en e-governmentontwikkelingen op het lokale overheidsniveau via haar nieuwsflashes 

 x 

 x 

 x 

 x 

Vermelding op de website 

U krijgt een vermelding op de website van NEDICTOR met hyperlink naar een URL die u opgeeft. Het is aan te bevelen dat deze link verwijst naar een pagina specifiek voor de ICT-verantwoordelijken uit het lokale overheidsniveau. 

 x 

 x 

 x 

 x 

Deelname aan vormingsmomenten 

U kan deelnemen aan de vormingsmomenten van NEDICTOR tegen de speciale reductie- prijs (met uitzondering van die activiteiten die exclusief bestemd zijn voor de leden van NEDICTOR).  

 x 

 x 

 x 

 x 

Deskundige spreker 

Waar mogelijk doet NEDICTOR preferentieel beroep op u als deskundige spreker op seminaries, workshops enz. 

 x 

 x 

 x 

 x 

Bijdrage tot de nieuwsbrief 

1x per jaar kan u een bijdrage leveren aan de tweewekelijkse nieuwsbrief. De inzending verloopt in samenspraak met NEDICTOR. De inhoud van de bijdrage zal zich concentreren op toepassingen in lokale besturen van uw oplossing(en). De bijdrage is niet commercieel. 

 x 

 x 

 x 

 x 

Workshop 

U heeft recht op een workshop van max. 50 min. op de kennisdag binnen uw domein, door NEDICTOR georganiseerd. 

 x 

 x 

 x 

 x 

Deelname aan de thematische werkgroepen 

Om met bepaalde nieuwe thema’s grondig aan de slag te kunnen zetten we domein-specifieke werkgroepen op die leveranciers, lokale besturen en andere overheden samenbrengen. Zo faciliteert het NEDICTOR kennis- centrum werkgroepen in verband met proces-management, digitale archivering enz. 

 

 x 

 x 

 x 

Individuele dienst-verlening aan bedrijven 

Dit is in de vorm van advies of inhoudelijke medewerking aan uw evenementen. 

 

 x 

 x 

 x 

Projectideeën 

Mogelijkheid om projectideeën aan te kaarten of projectvoorstellen in te dienen, partners voor projecten te vinden, … 

 

 x 

 x 

x  

Lid van het bedrijvenconsortium 

Een trimestriële bijeenkomst van de verschillende bedrijfsleden waarbij NEDICTOR de werking van de besturen dichter bij de bedrijven wil brengen. 

 

 

x 

 x 

Lid van de Kennis-centrum Stuurgroep 

Elk lid van het bedrijfsconsortium kan zich kandidaat stellen om lid te worden van de NEDICTOR Kenniscentrum stuurgroep om zo mee richting te geven aan de werking. 

 

 

 x 

 x 

Gebruik NEDICTOR logo 

U heeft het recht het logo van NEDICTOR te gebruiken in uw communicatie met uw klanten, mét de vermelding “Bedrijfslid Brons/zilver/goud/platinum* – NEDICTOR”. 

 x 

 x 

 x 

 x 

 

*afhankelijk van contractvorm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brons 

Zilver 

Goud  

Platinum 

Menukaart 

 

 

 

 

 

U heeft 10 punten te besteden in de menukaart 

 

 x 

 

 

 

U heeft 25 punten te besteden in de menukaart 

 

 

x  

 

 

U heeft 50 punten te besteden in de menukaart 

 

 

 

 x 

 

U heeft 75 punten te besteden in de menukaart 

 

 

 

 

x 

 

Aantal punten 

Omschrijving 

5 

NEDICTOR organiseert samen met u een Webinar. 

10 

U heeft recht op een workshop van minimaal 50 min. op een door NEDICTOR georganiseerd event (themadag/congres). 

20 

U kan samen met NEDICTOR een workshop organiseren van een ½ dag. 

• U levert: Programma, locatie, catering, event online, mede-communicatie 

• NEDICTOR levert: Spreker, communicatie via: 1 mailing, kalender op website, nieuwsberichtje op website, social media 

25 

U heeft recht op één sprekersslot op het NEDICTOR congres of een themadag. 

30 

U kan samen met NEDICTOR een workshop organiseren van een ½ dag. 

• U levert: Deel van het programma, Mede-communicatie 

• NEDICTOR levert: Deel van het programma, locatie, catering, event online, spreker, communicatie via: 1 mailing, kalender op website, nieuwsberichtje op website, social media 

30 (stand) 

Stand op NEDICTOR congres of themadag. 

U krijgt een stand op ons jaarlijkse congres of één van de themadagen. 

 
Voor 5 extra punten mag u de locatie ook mede bepalen, waarbij de afnemers van het grootste aantal punten in volgorde keuze hebben.