Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Vijf gemeenten bieden nu open raadsinformatie aan

15/12/2015

Amstelveen, Den Helder, Heerde, Oude IJsselstreek en Utrecht hebben hun raadsinformatie vrijgeven als open data. Stukken als notulen, agenda's en besluiten zijn nu gemakkelijker digitaal te lezen en te doorzoeken. Een speciale app helpt om te kunnen zoeken in de opengemaakte informatie.

Vanwege de open data kan iedereen meewerken om deze zoekmachine nog beter te maken. Programmeurs kunnen op maat zoeksystemen ontwikkelen. Zo kan de lokale politiek transparanter en toegankelijker worden voor inwoners, journalisten en raadsleden. 

Beter toegankelijk

Gemeentelijke websites geven doorgaans toegang tot die documenten in een pdf-formaat. De toegevoegde metadata verschillen per gemeente. Daardoor is informatie uit die documenten maar beperkt te doorzoeken, te analyseren en opnieuw te gebruiken. Een inwoner die lokale politiek wil volgen mag beter toegankelijke en eenvoudige zoekmachines/app’s verlangen. Bovendien kan de gemeente met open data journalisten en raadsleden beter bedienen.

Maatschappelijk belang

Het maatschappelijk belang van toegankelijke en inzichtelijke raadsinformatie is groot. Daarom heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken, samen met de VNG en de griffiers van de genoemde gemeenten een pilot laten uitvoeren door de Open State Foundation. Het resultaat is dat betrouwbare en vergelijkbare raadsinformatie nu voor het eerst beschikbaar is voor hergebruik. Op basis hiervan kunnen ontwikkelaars zonder belemmeringen met deze open raadsinformatie aan de slag.

Rapport

Het rapport van Open State Foundation bevat tal van aanbevelingen om open raadsinformatie verder te verbreden en verbeteren. Het individuele stemgedrag van raadsleden over voorstellen, amendementen en moties, bijvoorbeeld, is in veel gevallen niet bijgehouden en daardoor niet te volgen. De ambitie van de VNG is dat in de toekomst ook inzichtelijk is. Zij nodigt belangstellenden uit om mee te denken en te doen, om samen de raadsinformatie nog beter te ontsluiten.

Meer informatie