Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Gezocht: deelnemers aan conferentie "Het management van geo-informatie"

Als u in uw gemeente deskundig bent op het gebied van geo-informatie en u vindt het leuk om namens VIAG met een aantal anderen te praten over de raakvlakken met gemeentelijk informatiemanagement, dan nodigen we u graag uit deel te nemen aan deze conferentie. Deze is gepland op 29 maart, van 09.30-12.00 in Amersfoort.

Belang geo-informatie

Ontwikkeling en toepassing van geo-informatie wordt binnen de gemeentelijke informatievoorziening steeds belangrijker. Het ruimtelijk ontsluiten van data bevordert de kwaliteit en doelmatigheid van gemeentelijke bedrijfsprocessen en draagt bij aan beter geïnformeerde inwoners en ondernemers.

Onderdeel van informatiemanagement

Geo-informatie wordt steeds meer gezien als een integraal onderdeel van gemeentelijk informatiemanagement. Vandaar de verkennende gesprekken die lopen tussen het Gemeentelijk Geo-Beraad en de verenigingen van informatieprofessionals, VIAG en IMG. We kunnen veel voor elkaar betekenen. Mogelijkheden zijn:

  • delen van kennis;
  • organisatie van de samenwerking tussen gemeenten op geo-gebied (Samen Organiseren);
  • standaardisatie (zoals de ontwikkeling van een gemeenschappelijke objectenregistratie);
  • vernieuwing van de gemeentelijke informatievoorziening (Common Ground);
  • ontwikkeling professionaliteit van specialisten naar professionals in een netwerk of keten van bedrijfsprocessen.

Conferentie

De relaties tussen de geo-wereld en informatiemanagement zijn niet uitgekristalliseerd. Daardoor worden mogelijkheden vooralsnog onvoldoende benut. Misschien kennen we elkaars wereld ook onvoldoende. Tijdens de conferentie:

  • verkennen we hoe geo en informatiemanagement elkaar in de gemeentelijke informatievoorziening raken;
  • geven we elkaar een update van de belangrijkste ontwikkelingen op dit moment;
  • bespreken we de verbeteringen die we in de samenwerking kunnen aanbrengen en welke afspraken daarvoor nodig zijn.

Deelnemers zijn afkomstig uit GGB, VIAG en IMG. Per organisatie is plaats voor 5-6 mensen

Meedoen?

Belangstelling om mee te doen? Geef u op door een mail te sturen naar ceesvanwestrenen@viag.nl en wij kijken hoe we vanuit VIAG een goede delegatie kunnen samenstellen.