Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

VIAG Nieuwjaarsbijeenkomst Regio 1 - Noord Holland

08/01/2016 09:00 — 08/01/2016 16:00

Hierbij nodig ik je uit voor het deelnemen aan de VIAG Nieuwjaarsbijeenkomst van Regio 1 - Noord Holland op vrijdag 8 januari in het gemeentehuis van Heerhugowaard. Het belooft een inspirerende bijeenkomst te worden met diverse sprekers van gemeenten uit de regio. Zodat we van elkaar kunnen leren en met een frisse blik het jaar 2016 in kunnen gaan.

AGENDA

09:00 uur -> Inloop met koffie / thee

09:30 uur -> Welkom / Voorstelronde / Mededelingen / Vaststellen Agenda

Doel van deze bijeenkomst is om elkaar te informeren over de ontwikkelingen die spelen in de regio en om kennis en kunde met elkaar te delen.

09:45 uur -> Programma InformatieManagement (PIM) bij de gemeente Heerhugowaard

Macro Schouten is programmamanager Informatiemanagement bij de gemeente Heerhugowaard en hij neemt ons mee in de werkwijze van Heerhugowaard rondom i-vraagstukken.

10:30 uur -> IT cloudmigratie en regievoeren: de aanpak van gemeente Hollands Kroon

Dave Geerlings is consulent Informatisering bij de gemeente Hollands Kroon en geeft een presentatie over het hoe en waarom van de IT migratie van hard- en software naar de cloud alsmede het regievoeren op de cloud.

11:15 uur -> Opzet en beheer van ICT SSC DE SOM

Alexandra van Dorland is projectleider bij SSC DE SOM en heeft zich in die hoedanigheid bezig gehouden met het opzetten en beheren van de ICT van SSC DE SOM (www.sscdesom.nl). In haar verhaal gaat Alexandra in op de hierbij opgedane ervaring, de huidige status van het SSC en de plannen voor de toekomst.

12:00 uur -> Lunch

12:45 uur -> Onderzoek mogelijkheden I&A Samenwerking: hoe zie jij dat?

Er bestaat in Noord Holland Noord (NHN) een overleg van alle gemeentesecretarissen en directeuren van grote gemeenschappelijke regelingen zoals de GGD, veiligheidsregio en de RUD. Er wordt daar o.a. gesproken over bedrijfsvoeringsvraagstukken. Door de gemeentesecretaris van Heerhugowaard is daar het idee geopperd om binnen NHN te onderzoeken welke onderwerpen samen opgepakt zouden kunnen worden. Dit voorstel is positief ontvangen; er ligt dus een opdracht om dit op te pakken!

Er ligt zelfs een concreet voorstel voor onderzoek naar gezamenlijke ICT Housing en IT datacommunicatie. KING ziet dit als een positieve ontwikkeling en heeft concrete ondersteuning toegezegd. Rob Heimering is beleidsadviseur O&I van de gemeente Heerhugowaard en vertelt ons er graag meer over. Rob is ook benieuwd naar de mening van de collega’s. Welke kansen en bedreigingen zie je? Wat moeten we vooral wel doen, wat niet? Waar wil jij je energie in steken?

13:30 uur -> Workshop Softwarecatalogus en Sturingsinformatie door Dirk Moree (KING)

De GEMMA softwarecatalogus ontwikkelt gestaag door met nieuwe functionaliteiten en steeds meer gegevens van gemeenten en samenwerkingsverbanden. In versie 4.0 is het dashboard geïntroduceerd waarmee gemeenten meer sturingsinformatie kunnen halen uit hun applicatie-landschap in de Softwarecatalogus, zeker als ze de gegevens goed vullen en bijhouden. Dirk Moree van KING praat ons bij over het nut van de nieuwe functionaliteiten van de Software-catalogus en het belang van het bijhouden van gegevens.

15:15 uur -> Rondvraag en afsluiting

Planning volgend VIAG regio overleg: eens per kwartaal of eens per (half)jaar? Locatie?

15:30 uur -> Netwerkborrel

 

Heb je zin om te komen? Meld je dan aan bij Alex Huisman uiterlijk dinsdag 5 januari (i.v.m. de catering) via de knop 'Inschrijven voor dit evenement'.

 

Programma
09u00 - 16u00

Agenda

Locatie
Gemeentehuis Heerhugowaard
Parelhof 1
1703 EZ Heerhugowaard
Nederland