Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Nieuwspoort Seminar - Online Veiligheid & Privacy in uw gemeente

28/09/2016 13:00 — 28/09/2016 17:00
 12.30 uur  Ontvangst en gezellige lunch bij Nieuwspoort
 13.30 uur Cyberrisico’s voor gemeenten
Peter Zinn, tevens uw middagvoorzitter

De gevaren online voor uw gemeente zijn talrijk; hacks, datalekken, non-compliancy, boetes, imagoschade enzovoort. Peter Zinn helpt u de risico’s in te zien en in te schatten. Ook biedt hij een raamwerk voor bescherming. Aan bod komen:

 • Risico’s inzien en inschatten
 • Raamwerk voor bescherming: Systemen + regels + handhaving
 • Hoe zorg je dat je niks vergeet?
 14.00 uur Privacy by design
Jaap-Henk Hoepman

Privacy by design is het principe dat bij het ontwerpen van nieuwe IT systemen privacy vanaf het begin meegenomen moet worden. Het vertalen van juridische privacy regels naar hanteerbare technische ontwerp-eisen is echter lastig. Deze lezing zal daar op ingaan. Aan bod komen onder meer:

 • Privacy design
 • Strategieen: Concrete voorbeelden van privacy vriendelijk ontwerpen
 14.50 uur Pauze met koffie en thee 
15.15 uur  PRAKTIJKCASE deel I: Juridische aspecten
Ard Jan Dunnik, Brinkhof

Aan de voorkant dient u goede afspraken te maken met uw leveranciers en in geval van een calamiteit moet u op een juiste manier handelen en communiceren. Met u worden besproken:
 • Eisen Wbp over beveiliging van systemen; welke normen vloeien voort uit de wet?
 • Hoe te handelen bij een hack of andere soorten datalekken; wat breng je naar buiten en wat juist niet? Wat meldt je bij wie?
 • Schade verhalen op  IT toeleveranciers; aansprakelijkheid & rechtszaken
 16.05 uur PRAKTIJKCASE deel II: Gedragsaspecten
Kees Wassenaar, CISO, Gemeente Den Haag

Online veiligheid is voor een groot deel een kwestie van gedrag. Phishing en ransomware zijn gericht op argeloze gebruikers en veel datalekken worden door onachtzaamheid veroorzaakt. Hoe maakt u uw mensen bewust van de mogelijkheid dat juist zij de veiligheid kunnen versterken?

Aan de hand van een praktijkvoorbeeld worden onder andere besproken:

 • Onachtzaamheid: Wat kunt u ertegen doen?
 • Bewustwording als sleutelfactor
 • Maak de mens de sterkste schakel
 16.30 uur Vragen stellen aan de 4 inleiders
 17.00 uur Afsluiting en borrel

Kosten

Prijs: 325

Ledenprijs VIAG: 275

Inclusief: presentaties (worden nagezonden), verslag van de middag, lunch en borrel

Doelgroep: Informatiemanagers, compliance-officers, gemeente juristen, gemeentesecretarissen, adviseurs, onderzoekers.

 

Opgeven

Binnenkort vind u op deze pagina een mogelijkheid om zich in te schrijven

 

 

Programma
13u00 - 17u00

Agenda