Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

BAG aangesloten op Digimelding

16/06/2015

Overheidsorganisaties die op Digimelding zijn aangesloten, kunnen vanaf nu onjuiste gegevens terugmelden in de BAG en dit kenbaar maken aan de bronhouders. De LV BAG is een landelijke voorziening die gemeenten vanuit hun eigen BAG met gegevens aanvullen. Het Kadaster is de beheerder van de LV BAG.

Informatie in de BAG moet actueel en betrouwbaar zijn. Terugmelden is één van de instrumenten om de kwaliteit van basisregistraties te borgen. Afnemers van de basisregistraties hebben daarom de wettelijke plicht om mogelijk onjuiste gegevens te melden. Dat kan nu uniform, betrouwbaar en efficiënt met Digimelding.

Nog niet aangesloten op Digimelding?

Om te kunnen terugmelden moeten afnemers zijn aangesloten op Digimelding en dienen ze gebruik te maken van eHerkenning (niveau 2) om in te loggen. Ook bronhouders gebruiken eHerkenning om terugmeldingen in te zien en af te handelen. Aansluiten op Digimelding is eenvoudig. Op de website van Logius lezen afnemers hoe zij kunnen aansluiten op Digimelding. Meer informatie over het aanschaffen van een eHerkenningsmiddel is te vinden op de website van eHerkenning. Digimelding Digimelding is een van de Stelselvoorzieningen die de basisregistraties ondersteunen bij uniforme, betrouwbare en efficiënte berichtenuitwisseling met hun afnemers. Digimelding maakt het mogelijk om melding te maken van gerede twijfel aan de juistheid van de gegevens in de aangesloten basisregistraties.