Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Nieuw VIAG bedrijfslid Swinth IvO partners stelt zich voor

01/12/2015

 

Swinth IvO -Partners; “Samen met gespecialiseerde partijen brengen wij de informatieveiligheid van uw organisatie op het gewenste niveau.”

Swinth IvO-Partners, (IvO staat voor Informatieveiligheid Overheid) werkt vanuit een integrale visie op informatieveiligheid met aandacht voor de aspecten; Mens – Organisatie – Techniek . Wij werken met gespecialiseerde partners (www.ivo-partners.nl/partners) met bewezen expertise op hun vakgebied. IvO-Partners heeft de beschikking over meer dan 200 informatieveiligheid professionals op de vlakken Mens, Organisatie en Techniek.

 IvO-Partners levert gespecialiseerde diensten op het gebied van:

  • Bewustwording (o.a. met Maria Genova auteur van het boek “Komt een vrouw bij de h@acker” en Ad Koppejan, oud-Tweede Kamerlid)
  • Volledig geïntegreerd risicomanagementvan alle gemeentelijke normenkaders ten behoeve van de door de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG) en de Privacy richtsnoeren vereiste procesborging binnen een ISMS (GRC/ISMS-tooling).
  • GAP-analyse, technische kwetsbaarheidsscans en security audits op IT-systemen en web applicaties. Permanente Cyber Security Monitoring waarmee besmettingen a.g.v. bijvoorbeeld phishingmails, in een vroegtijdig stadium worden ontdekt en uitgeschakeld.
  • Audits

 IvO-Partners heeft de dienstverlening van gespecialiseerde bedrijven geïntegreerd met één aanspreekpunt (IvO-Partners) voor de gemeentelijke opdrachtgever. Daarmee wordt symbiose en meerwaarde voor de klant gecreëerd met als resultaat 1 + 1 = 3.

IvO-Partners bedient met haar partners inmiddels tientallen gemeenten, waaronder kleine-, middelgrote- en grote 100.000 + gemeenten. Zie voor een overzicht; www.ivo-partners/klanten .

 De visie van IvO-Partners:

Mens

De mensen, te beginnen met bestuur en management team en vervolgens alle medewerkers, dienen voldoende bewust te zijn van het belang van informatieveiligheid en de invloed van hun handelen daarop. Medewerkers zijn individueel verantwoordelijk voor informatieveiligheid binnen de eigen werkomgeving.

Organisatie

Middels beleid en organisatie worden de verantwoordelijkheden op het gebied van informatieveiligheid binnen een gemeente verdeeld, vastgelegd en geborgd middels een informatiebeveiligingsplan en een ‘Information Security Management System’(ISMS).

Techniek

De inzet van techniek (software en hardware) is van belang om kwetsbaarheden in gemeentelijke ICT systemen tijdig te signaleren en op te lossen. Een GRC/ISMS-tool om ‘In Control’ te komen conform de BIG en alle andere gemeentelijke normenkaders.

Het bedrijf Swinth IvO-Partners is mede opgericht door oud-Tweede Kamerlid (2006 – 2012) Ad Koppejan. Met zijn ICT-bedrijf Swinth heeft hij al sinds de jaren ‘90 vele succesvolle overheidsprojecten gerealiseerd. Informatieveiligheid, het beschermen van de privacy van de burger, is een groot goed. Niets minder dan de betrouwbaarheid van de overheid is hiermee in het geding. Zie voor meer informatie: www.ivo-partners.nl

Als partner in publiek-private samenleving hecht IvO-Partners sterk aan het delen van kennis en informatie tussen bedrijfsleven en overheid. Daarom organiseert IvO-Partners minimaal 3 keer per jaar landelijke bijeenkomsten waarin gemeenten en bedrijven ervaringen met elkaar delen op het gebied van informatieveiligheid. Er zijn in 2015 bijeenkomsten geweest in de gemeentehuizen van Culemborg, Midden-Delfland en Alkmaar. Op 2 november waren wij met een stand aanwezig op het VIAG congres. Tijdens de IBD-Praktijkdag Work IT Out op 5 november hebben wij in samenwerking met de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (samenwerkingsverband van Culemborg, Geldermalsen en Tiel) laten zien hoe zo’n geïntegreerde aanpak van informatieveiligheid in de praktijk werkt.