Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Succesvolle lancering PrivacyManager bij Nederlandse gemeenten

14/03/2016

In nauwe samenspraak met het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP), hebben Privacy Management Partners en key2control onlangs PrivacyManager gelanceerd. PrivacyManager ondersteunt functionarissen voor de gegevensbescherming in het opzetten en duurzaam borgen van privacy wet- en regelgeving in de gemeentelijke processen. Onder meer de ‘Privacy Baseline’ van het CIP is in PrivacyManager beschikbaar gemaakt.

Met de inwerkingtreding van de meldplicht datalekken, de boetebevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens en de Europese Privacy Richtlijn in aantocht, is 2016 een cruciaal privacyjaar. En niet zozeer in juridische zin; de wijzigingen vragen vooral de aandacht van College, directies en managers. Gemeenten dienen namelijk maatregelen te nemen om privacy duurzaam te borgen in hun processen én zij moeten daarover verantwoording kunnen afleggen. PrivacyManager ondersteunt organisaties in het gehele proces van bewustwording en beleidsbepaling tot het borgen van de beheersmaatregelen in de lijn. Het creëert ook kansen voor gemeenten om zich in positieve zin te onderscheiden op dit thema.

Dat hier vraag naar is, blijkt uit het feit dat - ruim drie weken na de lancering -  al 9 gemeenten de overeenkomst hebben ondertekend en PrivacyManager gaan inzetten. “De reacties zijn bijzonder positief”, vertelt Sergej Katus, partner van Privacy Management Partners. “Het is een mooi gegeven dat we met de inzet van PrivacyManager in staat zijn om organisaties van begin tot het eind te ondersteunen op het gebied van privacy. PrivacyManager wordt nu al gezien als een onmisbaar beheersinstrument.”

Arie Hartog, directeur van key2control, onderstreept de woorden van Katus. “Gemeenten, maar ook andere publieke en private organisaties zijn op zoek naar een praktische aanpak om privacybescherming te waarborgen. Privacy is een steeds complexer vraagstuk geworden. PrivacyManager is voor elke organisatie de oplossing om aantoonbaar in control te zijn en te blijven.”

Ad Reuijl, directeur van het CIP, is eveneens erg content met de PrivacyManager. “Als kennisnetwerk wil CIP praktische handvatten aanreiken waarmee organisaties zich kunnen versterken op het gebied van informatieveiligheid. Privacymanagement is daarbij een belangrijk onderdeel. Vandaar dat we – overigens op basis van vele inputs uit het CIP-netwerk - de Privacy Baseline hebben ontwikkeld:  een praktische handreiking met normen voor privacymanagement. Door de opname van de baseline in PrivacyManager wordt het nog makkelijker die in te zetten in de organisatie. Het geeft antwoord op de vraag: ‘wat moet ik nu concreet doen, om invulling te geven aan dat verantwoord handelen?”

Privacy Management Partners

Privacy Management Partners (PMP) is het eerste Data Protection Officer-bureau in Nederland, dat privacyvraagstukken voor klanten oplost. PMP biedt privacy compliance support en helpt bij het uitstippelen van de privacystrategie. De doorgewinterde privacyprofessionals maken privacy praktisch en hanteerbaar. PMP ondersteunt organisaties onder andere bij de ontwikkeling van privacybeleid, het uitvoeren van Privacy Impact Assessments en quick scans, en verzorgt trainingen en workshops.

Key2control

Met de ontwikkeling en exploitatie van, cloud gebaseerde, risicomanagement instrumenten ondersteunt key2control bedrijven en organisaties in het streven naar het effectiever en efficiënter maken van de interne risicobeheersingsprocessen. Tegelijkertijd worden de kosten voor interne risicobeheersing structureel verlaagd. Centraal staat dat organisaties met deze instrumenten ‘aantoonbaar in control’ zijn op hun Governance, Risicomanagement en Compliance processen.

Centrum informatiebeveiliging en privacybescherming

Het CIP is het expertisecentrum voor informatiebeveiliging en privacybescherming van, voor en door overheidsorganisaties. Het heeft zich ontwikkeld tot een publiek-private netwerkorganisatie, waarin ook deskundige marktorganisaties als kennispartners deelnemen.

Wilt u meer weten over de PrivacyManager? Neem dan contact op met:

 

Arie Hartog                                                    Sergej Katus                                              Ad Reuijl             
key2control                                                     Privacy Management Partners                      CIP

Earie.hartog@key2control.nl                        E sergej.katus@pmpartners.nl                      E ad.reuijl@uwv.nl

T 06 - 57 59 92 35                                            T 06 - 52 41 03 88                                           T 06 - 11 31 53 36