Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Drechtsteden publiceren open data

13/12/2016

De Drechtsteden, een samenwerkingsverband van Dordrecht en zes buurgemeenten, publiceren sinds kort overheidsgegevens op een landelijk open-data-platform.

Op dit moment gaat het specifiek om gegevens over monumentale bomen, grondwaterstanden, monumenten, speeltuinen, vuilcontainers, WOZ-waarden (Waardering Onroerende Zaken) en klachtenmeldingen. Regionaal portefeuillehouder bedrijfsvoering André Flach: “De gegevens zijn interessant voor burgerparticipatie, data-analyse door bedrijven, onderzoeksjournalisten en voor ontwikkelaars van apps.”

Met de tijd mee

“Het toegankelijk maken van overheidsinformatie speelt een steeds grotere rol in onze data-gedreven digitale wereld”, vervolgt Flach. “De Drechtsteden gaan mee met de tijd, zijn open en transparant”. Ook wethouder Stadsbeheer Rinette Reynvaan (gemeente Dordrecht) is enthousiast. “Dordrecht ontwikkelt zich tot Smart City. ‘Smart Cities’ zetten digitale technologie in bij sociale vraagstukken.

De Drechtsteden gaan ook aan de slag met sensoren. “De gegevens die we met sensoren inwinnen voor slimmer gebruik van de stad worden straks ook ontsloten op het open-data-platform. Bijvoorbeeld real time standen van het aantal fietsers op een pad met dynamische verlichting”, vertelt Reynvaan.

Landelijke wetgeving komt eraan

In de toekomst worden gemeenten door landelijke wetgeving verplicht om bepaalde data digitaal te publiceren. De Drechtsteden zijn al zo ver. Voor publicatie op internet doorlopen de datasets een zorgvuldige procedure en worden ze juridisch getoetst. De data bevatten geen persoonsgegevens en garanderen de privacy van inwoners.

Meer informatie in het artikel op Binnenlands Bestuur