Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) door BALV VNG vastgesteld

13/12/2016

Vanuit het programma Digitale Agenda 2020 zijn Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden opgesteld. Doel is om te komen tot het professionaliseren van het ICT-opdrachtgeverschap en het realiseren van een set uniforme ICT-inkoopvoorwaarden inclusief handreikingen, modelcontracten, bestekteksten en andere hulpmiddelen. 

De Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) (pdf, 1 mb) zijn donderdag 8 december vastgesteld door het Verenigingsbestuur van de VNG. Voor de kwaliteit van hun dienstverlening en uitvoering zijn gemeenten steeds meer afhankelijk van ingekochte ICT producten en -diensten. Deze producten en diensten worden geleverd door bijna tweehonderd verschillende leveranciers. Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden helpen gemeenten om te waarborgen dat ze een product krijgen wat ze echt willen, waarvoor duidelijke afspraken zijn gemaakt en dat aansluit bij hun behoefte en doelstellingen. Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden wordt aanbevolen de GIBIT op te nemen in het inkoopbeleid en te gebruiken bij de Inkoopvoorwaarden helpen gemeenten om te waarborgen dat ze een product krijgen wat ze echt willen, waarvoor duidelijke afspraken zijn gemaakt en dat aansluit bij hun behoefte en doelstellingen. Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden wordt aanbevolen de GIBIT op te nemen in het inkoopbeleid en te gebruiken bij de inkoop van IT.

Opstellen van de GIBIT

KING heeft in 2015 een verkenning uitgevoerd naar verbetering en uniformering van ICT inkoopvoorwaarden van gemeenten, naar de gebruikte voorwaarden en de behoeften voor de toekomst. Daaruit kwam naar voren dat gemeenten in ketens willen kunnen werken, willen samenwerken en informatie veilig en betrouwbaar willen kunnen uitwisselen. Dat betekent behoefte aan meer flexibiliteit van hun informatievoorziening. De GIBIT voorziet hierin.

Bij het opstellen van de GIBIT is een grote en gevarieerde groep betrokken geweest: juristen, inkopers en informatiemanagers vanuit gemeenten, experts vanuit KING, juridische specialisten, de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD), de VNG Adviescommissie Archieven en een vertegenwoordiging van leveranciers binnen de klankbordgroep. Een concept van de GIBIT is in een brede consultatie getoetst bij gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en leveranciers.

zie ook:

https://www.kinggemeenten.nl/GIBIT