Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

VNG en KING behoefte aan informatie-architecten voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet

17/01/2017

De koepels van gemeenten, waterschappen, provincies en het rijk ontwikkelen samen het digitale stelsel omgevingswet (DSO). In 2017 wordt gestart met de incrementele opbouw  (i.c. Agile conform SAFe). Hiermee wordt invulling gegeven aan de wens van de VNG en de andere koepels om de gebruikers van het DSO een centrale rol te geven bij de specificaties en de ontwikkeling.

Elk increment kent een eigen architectuur die is gebaseerd op een uitsnede van de doelarchitectuur 2.0. Deze architectuur is randvoorwaardelijk voor elk project. Het is van groot belang dat het gemeentelijke veld inbreng heeft op deze architecturen en ze degelijk toetst, zodat het DSO zal voldoen aan eisen en behoeften van gemeenten.

KING heeft een klankbordgroep die voorafgaand aan elk increment de architectuur reviewt in samenwerking met de gemeentelijk architect voor het DSO. Er is opdracht voor deelname van maximaal negen gemeentelijke architecten (Business architect of Informatie architect) aan de klankbordgroep architectuur DSO. Deze klankbordgroep wordt voorgezeten door de gemeentelijke DSO-architect. De voorkeur gaat uit naar een samenstelling van grote gemeente, middelgrote gemeenten kleine gemeenten. Van de kandidaten wordt verwacht dat zij (binnen hun eigen gemeente) ten minste vijf jaar in de rol van architect ervaring hebben opgebouwd.

Van de leden van de klankbordgroep wordt verwacht dat zij reviewen vanuit het perspectief van het gemeentelijke veld als geheel.

Opdracht:

  • vertegenwoordiging van gemeenten (met inbreng van kennis uit eigen gemeente) in de klankbordgroep;
  • review van de architectuurproducten uit het programma DSO.

Interesse of meer informatie: Jan.vanlangeveld@kinggemeenten.nl of 06-13318679 (secretariaat KING)