Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Betere privacywetgeving in sociaal domein gewenst

14/03/2017

 

Voor de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet heeft de wetgever gemeenten niet voorzien van een goed wettelijk kader voor de domeinoverstijgende verwerking van persoonsgegevens. Dat vindt de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. De VNG is het hiermee eens.

Wij zijn verantwoordelijk, geef dan ook juridische mogelijkheden

Om de problemen waar gemeenten tegenaan lopen op te lossen denkt AP-voorzitter Wolfsen dat het nodig is om zowel de materiewetten aan te passen als zorgen voor overkoepelende wetgeving. 'Ik kan me voorstellen dat gemeenten zeggen: wetgever geef mij hom of kuit. Als we verantwoordelijk zijn, geef ons dan ook de juridische mogelijkheden.'

Problemen vóór zijn

Wolfsen benadrukt dat de Autoriteit graag meedenkt over het voorkomen van problemen. 'Wij zijn er niet om de mensen het leven zuur te maken, maar om ze hun werk beter te kunnen laten uitvoeren. Natuurlijk kunnen we niet als adviseur van elke gemeente optreden. Maar op landelijk niveau, in overleg met politie, OM, VNG, Regioburgemeesters en ministeries denken we graag mee over hoe gemeenten problemen vóór kunnen zijn.

Complexe regels en handelingsverlegenheid

Professionals die in de wijken ingewikkeld en belangrijk werk doen, lopen risico de grondrechten van burgers te schenden. In de praktijk ziet men de privacy-regelgeving als te complex, wat soms tot 'handelingsverlegenheid' leidt. De VNG zou integrale wetgeving met betrekking tot privacy zeer toejuichen.

 Voor meer informatie klik hier