Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Strategisch informatiemanagement voor gemeenten

18/07/2017

Rik Maes

Digitale transformatie laat ook gemeenten niet ongemoeid. Ze vereist vooral een mentale omslag. De overstap van planmatig werken naar voorbereid zijn op de onzekere toekomst, opereren in een ecosysteem en echte aandacht voor de mens achter de burger zijn hierbij centrale begrippen.

Informatieprofessionals bij gemeenten functioneren in het oog van deze transformatie. De vraagstukken waar zij mee te maken krijgen zijn complex en interdisciplinair van aard. Wat zijn dan grondregels voor adequaat informatiemanagement? Hoe kunnen zij de organisatie niet alleen mee vormgeven, maar ook inspireren? Hoe kunnen zij de organisatie meenemen uit het denken in termen van “de basis op orde” en het handelen volgens ingesleten rituelen? Hoe kunnen zij een informatieprobleem in essentie als een organisatie(veranderings)probleem adresseren?

De opleiding Strategisch Informatiemanagement voor Gemeenten van de Academie for Information & Management leert u het strategisch belang van informatie en ICT scherper in te zien en te verwoorden. Ze verruimt uw denkkaders, zodat u als vol- waardig strategisch gesprekspartner binnen uw gemeente kunt functioneren. Start in september, inschrijven kan nu!