Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Mensen Centraal in digitale dienstverlening

17/10/2017

‘Ontwikkelingen in de informatiesamenleving gaan razendsnel en stelt de overheid voor uitdagingen. Maar de vraag is of daarbij de gebruiker centraal zal staan of de overheid zelf’, aldus Digicommissaris Bas Eenhoorn in zijn blog ‘Mensen centraal in digitale dienstverlening’.

De mens centraal wil zeggen, dat de overheid zich manifesteert als één. Dat er integraal wordt samengewerkt binnen de overheid, niet aanbodgericht, maar kijkend naar de behoefte van de inwoners. Eenhoorn pleit voor een gebruikerstoets als onderdeel van de verbeterde aanpak van de overheid.

Digivaardigheid

Een uitdaging is dat ook inwoners met een gebrekkige digivaardigheid moeten mee kunnen doen. Eenhoorn: ‘De overheid moet zich inspannen om te zorgen dat zij niet achterblijven, overigens zonder (het tempo van) de digitalisering terug te schroeven, en anders dan veelal in de politiek wordt gedacht gaat het erom juist nu de nieuwe technologie in te zetten voor de achterblijvers. Zij die minder digivaardig zijn hebben het heel moeilijk, maar een goed werkend stelsel van machtigingen in de digitale wereld maakt het beter mogelijk deze mensen te helpen. Digitale spraakherkenning kan daarbij zeer behulpzaam zijn’.

‘De informatiesamenleving is er voor iedereen’, besluit Eenhoorn zijn blog.

Lees de hele blog op de website van iBestuur.