Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Ambtelijk secretariaat GV Centric

08/05/2018

Eind 2017 heeft GV-Centric haar achterban geïnformeerd over het ziekteproces van hun ambtelijk secretaris de heer Wicher Venema. Zij hadden samen met hem toen goede hoop, dat hij nog weer wat werkzaamheden zou kunnen oppakken. Helaas is de realiteit inmiddels anders.

Wicher heeft bericht ontvangen dat zijn ziekteproces, ondanks de aanvankelijk positieve berichten, aanzienlijk slechter is. Dat heeft hem doen besluiten al zijn werkzaamheden neer te leggen. Als bestuur betreuren zij dit maar steunen zij hem uiteraard in dit besluit.

Over de wijze waarop zijn taken worden overgenomen informeren zij u binnenkort. Zij zijn als bestuur en leden bijzonder dankbaar voor de wijze waarop hij de GV jarenlang heeft ondersteund en vertegenwoordigd.

Ook het VIAG bestuur betreurd de huidige situatie en leven wij mee met Wicher en zijn familie.

Binnenkort zullen wij op een passende wijze onze waardering laten blijken voor de jarenlange inzet van Wicher voor ons als VIAG.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u die mailen naar info@gvcentric.nl.