Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Parkstad IT: regionale IT-samenwerking met resultaat

23/10/2018

Lokale overheden kunnen, door slim en verantwoorde toepassing van automatisering, hun dienstverlening aanzienlijk verbeteren. Govroam en IPv6 spelen daarbij een belangrijke rol.

Govroam

In het zuidoosten van Limburg is Parkstad IT actief, een samenwerkingsverband van de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Onderbanken, Voerendaal en de Brandweer Zuid-Limburg. Parkstad IT behartigt de gemeenschappelijke belangen van deze organisaties op IT-gebied en verder is het verantwoordelijk voor de ICT-dienstverlening van nog eens twintig andere lokale overheden. Wat ooit begon met het opzetten van een glasvezelnetwerk tussen de deelnemende gemeenten is inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde op IT-gebied in de regio. Bijvoorbeeld op het gebied van govroam, de dienst die het mogelijk maakt veilig in te loggen op een bestaand wifi-netwerk bij alle aangesloten gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en overige publieke organisaties. Heerlen was een van de eerste gemeenten die govroam ging gebruiken, kort daarop gevolgd door de Brandweer Zuid-Limburg en andere Parkstad-gemeenten.

Dat er in het zuidoosten van Limburg grote IT-slagen gemaakt worden, is mede te danken aan de inspanningen van John Dautzenberg, architect ICT-infrastructuur bij Parkstad IT. Dautzenberg is
enthousiast over govroam: “Het is een geweldige oplossing om veilig op internet te komen. Je hoeft niet meer na te denken over welk wifi-netwerk je gebruikt en het mooie is dat het systeem weet dat je eerder ingelogd bent geweest op govroam. Dat scheelt tijd en maakt het digitale leven makkelijk.”

In de aanpak van Parkstad IT speelt 24/7 ondersteuning een voorname rol. “Het bieden van die ondersteuning kan omdat we steeds meer eerste- en tweedelijns IT-diensten automatiseren en gebruikers een groot aantal van die diensten zelf kunnen oproepen. Bijvoorbeeld het wijzigen van een wachtwoord of het tijdelijk regelen van internettoegang voor een gast. Mocht de gebruiker er onverhoopt niet uitkomen, dan is er altijd een specialist beschikbaar om te assisteren.”

IPv6

Het is niet alleen govroam dat door Parkstad IT breed is geaccepteerd. Dat geldt ook voor IPv6, het jongste internetprotocol voor het gebruik van IP-adressen. “IPv6 stond al relatief vroeg op ons netvlies”, aldus Dautzenberg. “Zo hebben we in 2015 een bijdrage geleverd aan het TNO-rapport ‘Overheidsbrede beleidskaders voor IPv6-nummerplannen’ en begin 2018 hebben vrijwel alle Parkstad-gemeenten een aanvraag ingediend voor het IPv6-adresblok.” Dat de werelden van IPv6 en govroam gecombineerd kunnen worden blijkt uit de toepassing die Parkstad IT (Heerlen) heeft uitgewerkt. “Wanneer een gebruiker zich aanmeldt op ons systeem, krijgt hij automatisch een IPv4-adres én een IPv6-adres. Zo is de gebruiker via beide netwerkprotocollen bereikbaar.”