Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Conferentie Nederland Digitaal 2019 versterkt samenwerking

09/04/2019

Tijdens de conferentie Nederland Digitaal  kwamen ruim 2000 deelnemers samen om afspraken te maken over een betere samenwerking rondom digitalisering. Overheid, ondernemers, wetenschappers, maatschappelijke organisaties werkten vier dagen aan de doelstelling om Nederland digitale koploper van Europa te maken. De eerste editie van de conferentie stond in het teken van kunstmatige intelligentie (AI).

Opbrengsten

Door verschillende partijen te verbinden, doelen te verscherpen en acties te benoemen is de samenwerking versterkt. De conferentie heeft verschillende concrete initiatieven opgeleverd en er zijn thema’s benoemd waar gezamenlijk aan wordt gewerkt.

AI

Zo is er tijdens de conferentie de Nationale AI coalitie gelanceerd op initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland. De coalitie heeft de ambitie om van Nederland de plek in Europa te maken als het gaat om innovatie met AI. De coalitie gaat aan de slag met onder meer opgaven rond kennis, onderzoek, en vaardigheden. Bedrijven, instellingen, wetenschap en maatschappelijke partijen kunnen zich aansluiten.
Daarnaast komt het kabinet nog voor de zomer met een strategisch actieplan AI zodat Nederland de kansen van AI kan benutten en waarmee we risico’s adresseren. Dat actieplan zal onder andere gaan over onderwijs en onderzoek, het gebruik van data, de transparantie en uitlegbaarheid van algoritmen en ethische aspecten.

Digitale vaardigheden

De digitale samenleving vraagt om andere vaardigheden. Het is van groot belang om iedereen binnen boord te krijgen én te houden. Een toegankelijke overheid, begrijpelijk en voor íedereen is een van de speerpunten uit de Agenda Digitale Overheid. Om de digitale vaardigheden en inclusie te versterken zijn verschillende acties in gang gezet.  Prinses Laurentien van Oranje en staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) gaven het startschot voor de Alliantie Digitaal Samenleven. De alliantie gaat zich inzetten voor digitale bewustwording, vaardigheden en voor de sociale impact. Inmiddels doen 31 partners mee.

Digitale koploper met Nederlandse Digitaliseringsstrategie

In juni 2018 presenteerden de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2018-2021. Met deze strategie wil het kabinet de positie van Nederland als digitale koploper van Europa behouden. Digitalisering van economie en samenleving vraagt om een strategie die in ontwikkeling blijft. De opbrengsten van de Conferentie Nederland Digitaal vormen een eerste, belangrijke stap in die doorontwikkeling.

Meer informatie

Meer weten over de opbrengsten van de conferentie Nederland Digitaal? Op rijksoverheid.nl vindt u een overzicht van alle resultaten.

Meer informatie