Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

VNG en Kadaster nemen meeste taken Dataland over

09/04/2019

 

DataLand, het gemeentelijk samenwerkingsverband dat zich specifiek richt op geo-, WOZ- en vastgoedinformatie, hevelt het gros van zijn objectinformatiediensten over naar het Kadaster. VNG neemt de opleidingsactiviteiten en het secretariaat van het Gemeentelijk Geo-Beraad over.

Grootschalige ontwikkelingen

Aanleiding voor DataLand om aansluiting te zoeken met het Kadaster, zijn de grootschalige ontwikkelingen binnen het gemeentelijk werkveld. Zoals de ontwikkeling en beheer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), de opkomst van Common Ground en de doorontwikkeling naar een samenhangende objectenregistratie. Volgens Pieter van Teeffelen, directeur van DataLand, vragen dat soort ontwikkelingen om een steeds grotere organisatorische inzet. ‘De ontwikkelingen in gemeenteland gaan nu zo snel dat wij erg behoefte hadden aan een grote broer, een sterke partner waar de kernactiviteit van DataLand, de knooppuntfunctie van geo/vastgoedgegevens voor de gemeente, kan worden geborgd. Die sterke partner hebben we gevonden in het Kadaster. Als uitvoeringsorganisaties binnen het geo-domein en gelet op de centrale positie van het Kadaster in de ontwikkeling van het DSO, is voor beide partijen een intensieve samenwerking een logische stap’, aldus Van Teeffelen. Half april wordt de samenwerking tussen DataLand en het Kadaster bekrachtigd. De organisaties nemen tweeëneenhalf jaar de tijd voor de transitie.

 

Samenwerkingspartners

DataLand ontstond in 2001 door een aantal gemeenten en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In de afgelopen jaren heeft DataLand samenwerking gezocht met een groot aantal partijen, waaronder de VNG, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen en het Waterschapshuis, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, opleidingsinstituten en docenten, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Kamer van Koophandel. Ook met het Kadaster wordt al jaren samengewerkt. Zo bestaat er sinds vijftien jaar een convenant tussen beide organisaties, op basis waarvan data worden uitgewisseld en gebruikt in de eigen producten en diensten. Bij DataLand, dat gevestigd is in Gouda, werken 16 mensen. Van Teeffelen: ‘Met het Kadaster en de VNG zijn we nog volop in overleg over de precieze invulling van de transitie.’

 

Verdieping partnership

Volgens Marcel Reuvers, senior beleidsadviseur bij het Kadaster, ligt een verdieping van het partnership voor de hand nu de ontwikkelingen naar data-bij-de-bron, één digitale overheid en het gebruik van data voor dienstverlening en maatschappelijke vraagstukken, toenemen. ‘Aan ons nu de taak om als één overheid een adequate organisatie van geo-informatie infrastructuur en beheer in te richten, gebaseerd op vertrouwen, samenwerking en met focus op synergie en samenhang ten dienste van overheid, burgers en bedrijfsleven. Ik heb er vertrouwen in dat het ons gaat lukken.’

 

Instemming certificaathouders

Woensdag 3 april hebben de certificaathouders van DataLand ingestemd met de transitie naar het Kadaster en de VNG. Van Teeffelen: ‘Gemeenten zijn de ‘moeders’ van DataLand. Een en ander is vastgelegd in een BV, waarvan gemeenten een aandeel hebben in de vorm van certificaten. Op het moment dat de taken van DataLand zijn overgeheveld naar het Kadaster en de VNG, heeft die BV geen functie meer en zal de BV worden opgeheven.’

 

Bron: BinnenlandsBestuur digitaal