Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Arne van Hout nieuwe voorzitter Taskforce Samen Organiseren

04/06/2019

De Vereniging van Gemeentesecretarissen heeft Arne van Hout, gemeentesecretaris van Nijmegen, voorgedragen als voorzitter van de Taskforce Samen Organiseren als opvolger van Peter Hennephof. Arne van Hout neemt per 1 juni 2019 het stokje over.

Arne van Hout: “Ik zet mij graag in om met elkaar te werken aan verbetering van dienstverlening en bedrijfsvoering. In Nijmegen heb ik gemerkt dat praktische stappen een groot effect kunnen hebben. Het draagvlak voor samen organiseren groeit hard bij gemeenten. In de 100.000+ kring, waar ik voorzitter van ben, maar ook daar buiten zijn mijn collega’s gedreven om samen te werken aan betere dienstverlening en aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Nu breekt de fase aan van “de proof of the pudding is in the eating”. Ik kijk ernaar uit om met de Taskforce en vele anderen dit samen te gaan organiseren.”

Taskforce Samen Organiseren

Samen organiseren is vanuit gemeenten opgezet om een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening te realiseren door beleid en uitvoering dichter bij elkaar te brengen. Dit heeft een vaste vorm gekregen via de beweging samen organiseren van de VNG en de Taskforce Samen Organiseren.

De Taskforce jaagt aan, toetst en adviseert gemeenten en koepelorganisaties vaker gebruik te maken van standaarden en collectieve afspraken in hun dienstverlening naar inwoners en bedrijven. Gemeenten zijn weliswaar verschillend, maar hun vraagstukken zijn vergelijkbaar. “Door samen te organiseren kunnen we een keer iets ontwikkelen en dat 355 keer gebruiken” aldus Arne. De onderwerpen en projecten waar de Taskforce zich op richt zijn opgenomen in het GGU programma.

Klik hier voor het GGU Jaarplan.