Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Meerjarenprogramma Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

04/06/2019

Gezamenlijk werken aan uitvoeringskracht is voor gemeenten noodzakelijk om tegemoet te kunnen komen aan de verwachtingen van inwoners, bedrijven, gemeentelijke organisaties en bestuurders. Daarom kozen gemeenten in 2017 voor Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Op de komende ALV beslissen zij over het meerjarenprogramma GGU 2020 – 2024.

Het meerjarenprogramma GGU is een kadernota en biedt duidelijkheid over wat gemeenten de komende jaren kunnen verwachten aan gezamenlijke gemeentelijke uitvoering: samen inspelen op nieuwe wetgeving, nieuwe technologie en ontwikkelingen die alle gemeenten raken.

Diverse activiteiten

Het programma bestaat uit meerjarige structurele activiteiten, waarmee de ALV eerder heeft ingestemd. Zoals de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten en het beheer van voorzieningen zoals de Gemeentelijke ICT Inkoopvoorwaarden (GIBIT). Een ander deel van het meerjarenprogramma is de opzet en uitvoering van een meerjarig programma voor de vernieuwing van de informatievoorziening van gemeenten (Common Ground). Daarnaast bevat het programma een beperkt aantal korte, projectmatige activiteiten, zoals de ontwikkeling van praktische instrumenten om ondermijning tegen te gaan.

Financiering

Het voorstel is om gemeenten in 2020 voor de eerste jaarschijf van het meerjarenprogramma een bedrag van €52,3 miljoen (inclusief BTW) beschikbaar te laten stellen via het Fonds GGU, voor de verschillende onderdelen van het meerjarenprogramma. Deze bijdrage is gelijk aan de gemeentelijke bijdrage voor 2019.
Indien de ALV met dit voorstel instemt, zal het VNG Bestuur deze uitwerken in een jaarplan 2020 en samen met een meerjarenbegroting tijdens de Buitengewone ALV ter informatie aan de leden voorleggen.

U vindt het meerjarenprogramma op de website van de VNG.