Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

VNG Realisatie publiceert zesde E-Magazine

19/11/2019

Computerdreigingen, zoals hackpogingen of malware: niemand heeft er graag mee te maken. Ook gemeenten niet. Om de digitale weerbaarheid bij gemeenten te verhogen, zijn binnenkort SIEM (Security Information & Event Management) en SOC (Security Operations Center) verplicht. Onder de vlag van GGI-Veilig pakken gemeenten dit gezamenlijk op. Een van de koplopers op het gebied van digitale weerbaarheid, is het samenwerkingsverband DOWR (Deventer, Olst-Wijhe en Raalte).

Johannes Grimmerink denkt niet dat alle gemeenten op dit moment al klaar zijn voor SIEM/SOC. Hij adviseert hen in het VNG Realisatie E-Magazine om toch enige haast te maken. Ik zou tegen die gemeenten willen zeggen: zorg ervoor dat zowel de technische infrastructuur als de processen rondom informatiebeveiliging volledig inzichtelijk zijn. Voor ons als DOWR zal er met de komst van SIEM niet veel veranderen. Security monitoring, patch management, hardening en auditing maakten al deel uit van onze dienstverlening rondom informatiebeveiliging. Voor gemeenten die nog geen proces hebben voor het afhandelen van beveiligingsincidenten, is dit wel het moment om dat in te regelen. Het kunnen opvolgen van meldingen en het doorvoeren van maatregelen is belangrijk om SIEM tot een succes te maken.

In het jaarprogramma Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 2020 staat dat de bescherming van (persoons)gegevens van inwoners en ondernemers een steeds belangrijkere taak is voor gemeenten, zeker gezien de toenemende complexiteit van de informatiesamenleving. Jœist als het om gemeenten gaat, omdat zij nu eenmaal over enorm veel informatie beschikken: over inwoners, over de omgeving, over objecten, et cetera. En hoewel die gegevens ingezet kunnen worden om de dienstverlening te verbeteren vormen ze tegelijk een risico voor onze privacy. Dit dilemma en meerdere verzoeken van stakeholders die problemen ondervonden bij de uitvoering van hun taken vormden voor VNG Realisatie de aanleiding om op zoek te gaan naar een structurele oplossing: het nID Stelsel.

In het artikel 'Schuldhulpverlening dichtbij de inwoner' vertellen de gemeenten Almelo en het samenwerkingsverband Drechtsteden over hun aanpak van schuldenproblematiek. Maatwerk blijkt belangrijk. Net als een integrale aanpak, vanuit de leefwereld van inwoners. Peter Heijkoop, bestuurder van Drechtsteden en voorzitter van de VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie, in het artikel: "We geloven in een integrale benadering in het sociaal domein. Schuldhulpverlening zien we dan ook als een deel van diverse ondersteunende maatregelen die de bestaanszekerheid van onze inwoners versterken. 

Dit en nog veel meer leest u in het nieuwe VNG Realisatie E-Magazine.