Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

VNG herijkt project GT Software Broker

17/12/2019

Recent heeft de VNG signalen uit de markt en gemeenten ontvangen die het risicoprofiel van de aanbesteding GT Software Broker aanzienlijk verhoogd hebben. Deze risico’s zijn dusdanig van aard dat de doelstellingen van het project GT Software niet behaald kunnen worden. De opdrachtgever heeft naar aanleiding hiervan de noodzaak gezien om de aanbesteding in de huidige vorm stop te zetten.

Vervolg

Na de evaluatie van de risico’s heeft het projectteam geconstateerd dat er nog steeds goede kansen zijn om de doelstellingen van het project GT Software te behalen. Als gevolg hiervan heeft de opdrachtgever het projectteam de opdracht gegeven om voor 1 maart 2020 een herijking van het project uit te voeren.

Hierbij zal uiteraard aandacht uitgaan naar de geïdentificeerde risico’s maar ook naar de geregeld geuite wens van gemeenten om zwaarder in te zetten op de ondersteuning van de rechtmatige verwerving van software.

Achtergrond

Begin dit jaar is het project GT Software van start gegaan. Het project heeft tot doel het beschikbaar stellen van een dienst aan de deelnemers waarmee standaard software verkregen kan worden. De dienst moet bovendien leiden tot besparingen op de kosten van standaard software en moet een rechtmatige verwerving van deze software ondersteunen. Eén van de eerste stappen in het project betrof het opstellen en publiceren van de verwervingsstrategie, waarin onder meer de aanbesteding van een software broker is opgenomen. Na openbaarmaking van een Algemene Functionele Beschrijving (AFB) waarin deze aanbesteding inhoudelijk nader is beschreven, is vervolgens in september de mogelijkheid geopend voor gemeenten en gemeentelijke deelneming om zich op te geven als deelnemer aan deze aanbesteding.