Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Stand van zaken Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

21/01/2020

Wat hebben gemeenten het afgelopen half jaar in de gezamenlijke uitvoering bereikt? Dat staat in de voortgangsrapportage Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).

Gemeenten willen in de informatiesamenleving flexibele, mensgerichte en toekomstbestendige dienstverlening en bedrijfsvoering realiseren. Daarom werken zij samen in de uitvoering.

Concrete resultaten

In de voortgangsrapportage worden concrete resultaten genoemd. Zoals het Groeipact Common Ground dat door 50 partijen is ondertekend, de standaard verwerkersovereenkomst die door 95% van alle gemeenten wordt gebruikt en de vaststelling van de Principes voor de Digitale Samenleving. De VNG publiceert deze rapportage elk half jaar, zodat het voor gemeenten transparant wordt hoe het met de uitvoering staat.

Klik hier voor de GGU voortgangsrapportage.