Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Tilburg Law School krijgt geld voor onderzoek naar transparante blockchain bij de overheid

21/01/2020

 

Onderzoekers van Tilburg Law School gaan onderzoeken hoe blockchain op transparante en legitieme wijze kan worden ontworpen, zodat burgers kunnen vertrouwen op de overheid. Voor dit onderzoek is 1 miljoen euro beschikbaar gesteld door publieke en private partijen.

Onzekerheid over verantwoordelijkheden

De overheid ontwerpt samen met bedrijven blockchain-applicaties  om haar diensten te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot complexiteit en onzekerheid over de verantwoordelijkheden van de overheid. In het onderzoek werken wetenschappers vanuit techniekfilosofie, rechts- en datawetenschappen interdisciplinair samen. Centraal staan 2 case studies: de Financiële Noodstop blockchain pilot van het Centraal Justitieel Incasso Bureau en de toekenning van overheidssubsidies via blockchain. hoe blockchain applicaties voor de overheid op juridisch en sociaal verantwoorde wijze ontworpen en gebruikt kunnen worden.

Samenwerking

Het project wordt gefinancierd door het programma ‘Verantwoord innoveren. Ontwerpen voor publieke waarden in een digitale wereld’, een samenwerking tussen Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de gemeente Den Haag en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Defensie, Justitie en Veiligheid. Daarnaast cofinancieren 6 private partners en 5 publieke partners dit onderzoek.

Lees ook het persbericht van Tilburg University.