Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Herhaalde uitnodiging VIAG – IMG transitiedag 6 maart 2020

19/02/2020

Herhaalde oproep; nog niet opgegeven voor 6 maart? Lees dan onderstaande uitnodiging nogmaals en hopelijk kunnen we je op 6 maart verwelkomen!                                                                                        

Op 14 februari hebben de besturen van IMG en VIAG gezamelijk vergaderd. Doel was het nemen van een aantal richtinggevende besluiten en het verder voorbereiden van het fusieproces.

Deze vergadering is speciaal bijeengeroepen als deel van het fusieproces tussen IMG en VIAG. Aan de orde een aantal voorstellen ter voorbereiding op de fusievoorbereidingsdag op 6 maart aanstaande en besluiten die de besturen nu moeten nemen om het zogenaamde wettelijke spoor in gang te zetten voor de fusie.

Afgelopen periode heeft Wout van Hamburg, die zich beschikbaar heeft gesteld als adviseur te fungeren voor het fusieproces een aantal documenten gemaakt. Onder andere analyse van de statuten van beide verenigingen, uiteenzetting van wettelijk spoor voor de fusie.

Op 6 maart zullen we jullie bijpraten over de te nemen stappen, de roadmap maar ook aan de slag gaan met een 5 tal werkgroepen. Voor deze dag hebben jullie een uitnodiging ontvangen. Je kunt je nog aanmelden (mail hiervoor naar renk@viag.nl) en zien deze aanmelding als noodzakelijke hulp voor onze fusie! De bijbehorende stukken ter voorbereiding op 6 maart zullen binnenkort beschikbaar gesteld worden.

De locatie is “de Grote Werf” Oudegracht 201, 3511 NG, Utrecht

https://viag.nl/nieuws/2020/01/30/uitnodiging-viag-img-transitiedag-voorgenomen-fusie