Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

VIAG - IMG transitiedag 6 maart 2020

04/03/2020

Beste deelnemers Transitiedag 6 maart 2020 en alle overige VIAG en IMG leden,

Op de Transitiedag van 6 maart a.s. gaan we een aantal (eerste) concrete stappen zetten om tot een daadwerkelijke fusie te komen tussen IMG en VIAG. Hiervoor vinden jullie bijgaand de agenda.

Omdat de gedachte is dat we op de Transitiedag aan de slag gaan in werkgroepjes, waarin een we een aantal zaken gaan uitwerken om stappen te kunnen maken in het fusietraject, is ook een document ‘Opdrachtomschrijvingen voor werkgroepen’ bijgevoegd.

Deelnemers aan de Transitiedag kunnen zich inschrijven voor één van de werkgroep-opdrachten (er zijn er vijf stuks).

Als achtergrondinformatie zijn een zestal documenten op onze website opgenomen. Het is handig om die op 6 maart als naslag bij de hand te hebben. Dit zijn:

  1. Agenda 6 maart 2020
  2. Opdrachtomchrijvingen voor verschillende werkgroepen op 6 maart
  3. Wettelijke vereisten voor fuseren van verenigingen.
  4. Inrichten nieuwe vereniging.
  5. Statuten en huishoudelijk reglement (bevat een verschillenanalyse tussen de statuten van VIAG en IMG).
  6. Verenigingsplan VIAG en IMG versie 1.0 april 2019.

In de verwachting een constructieve transitie te hebben op 6 maart, die daarnaast best ook gezellig mag zijn,

Voor alle beschikbare informatie ga naar https://www.viag.nl/actuele-thema-s/voorgenomen-fusie-viag-img-100-000

een vriendelijke groet van,

Besturen IMG en VIAG