Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Meer tijd voor indienen definitief voorstel innovatiebudget

14/04/2020

De deadline voor het indienen van een voorstel voor het innovatiebudget digitale overheid is verschoven van 31 maart naar 26 april 2020. Reden voor dit uitstel is het coronavirus. “Een aantal teams heeft door het thuiswerken meer tijd nodig om hun voorstel af te ronden.”

Planning aangepast

Ook de rest van het (selectie)proces schuift daardoor circa 26 dagen op. Mogelijk betekent dit dat bepaalde onderdelen zoals presentaties en jurybijeenkomsten digitaal plaatsvinden. Bekijk de aangepaste planning van het selectieproces.

Over het Innovatiebudget

Bij de presentatie van de Agenda Digitale Overheid heeft minister Raymond Knops aangekondigd dat de overheid op een andere manier gaat werken. Innovatief: door te experimenteren, ruimte te geven aan nieuwe initiatieven en connecties aan te gaan met nieuwe partijen. Het innovatiebudget ondersteunt deze nieuwe manier van werken.

Digitaal afstemmen

De aanmeldingen lopen goed, vertelt projectleider Sebastiaan van Lunteren (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). “Er zijn 193 vooraanmeldingen binnen. De verwachting is dat de meeste daarvan ook een definitieve aanvraag indienen. Daarnaast verwachten we nog een aantal aanmeldingen.” Het verzoek om meer tijd kwam van de teams die al bezig zijn aan een voorstel, meldt hij. “Mensen werken nu vanuit huis. En het was de bedoeling om in de maand maart consortia – samenwerkingen- te vormen. Dat kost nu meer tijd, omdat mensen niet fysiek kunnen samenkomen. Met deze extra 4 weken hebben organisaties alsnog voldoende tijd om hun project digitaal goed af te stemmen.”

Voor de zomer

Er wordt hard aan gewerkt om het toekennen van het innovatiebudget nog voor de zomervakantie af te ronden, benadrukt Van Lunteren. Belangrijke reden is het risico dat er in 2020 anders mogelijk minder budget beschikbaar is. “Het is nu nog niet duidelijk of een deel van het budget naar 2021 verschoven kan worden. Dat risico nemen we liever niet. Zeker niet omdat we al zoveel mooie aanmeldingen hebben.”