Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Eerste pilot overheidsbrede chatbot van start

28/04/2020

De gemeente Dongen gaat als eerste gemeente in Nederland meedoen aan een pilot met als doel een overheidsbrede chatbot te ontwikkelen. Deze chatbot moet als virtuele assistent de burger de weg wijzen binnen de overheid. ‘Gem’ is zijn naam en hij gaat burgers ondersteunen ongeacht de gemeentelijke website waar ze zich op bevinden.

Doe ook mee!

De feedback die uit de eerste pilot voortkomt, wordt gebruikt om de chatbot verder te trainen. De pilot in de gemeente Dongen loopt door tot vlak na de zomer. Daarna gaat het ontwikkelteam opschalen: met meerdere producten, en meer organisaties die aanhaken. “In de tweede helft van het jaar willen we andere gemeenten die nu al met ons meedenken, gaan aansluiten. Eind 2020 willen we minimaal 10 gemeenten aangehaakt hebben voor de volgende pilot. Als er meer gemeenten willen aansluiten, horen we het graag.” aldus Jesse Leemput, programmamanager dienstverlening, gemeente Tilburg.

Meer informatie

Het ontwikkelen van de chatbot wordt gedaan door VNG Realisatie, A+O-fonds, Vereniging Directeuren Publiekszaken en 10 gemeenten, in samenwerking met verschillende partners zoals ministeries Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Vereniging van gemeentesecretarissen.

Wilt u meer informatie over de pilot? Mail dan naar joost.groenestein@vng.nl
Bekijk deze video om te ervaren hoe de chatbot er in de toekomst uit zou kunnen zien.
Lees meer over de ontwikkeling van de chatbot op de website van klantcontact.nl