Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

VIAG Algemene Ledenvergadering 20 mei 2020

26/05/2020

Op woensdag 20 mei jl. heeft de VIAG Algemene Ledenvergadering digitaal plaatsgevonden. Door een kleine 20 leden zijn de jaarstukken over 2019 en de begroting 2020 vastgesteld.

Ook is er door het bestuur een toelichting gegeven op de activiteiten het afgelopen jaar en is er uitvoerig stilgestaan bij het fusietraject met IMG 100.000+.

Het verslag van deze vergadering zal op termijn beschikbaar komen op onze website.

Onze voorzitter Karen van der Linden heeft nogmaals de oproep gedaan om u aan te melden om het bestuur te ondersteunen in de uitwerking van dit traject.

Op onze website is een aparte pagina aangemaakt waar alle fusiedocumenten beschikbaar zijn voor u. Zie hiervoor https://www.viag.nl/actuele-thema-s/voorgenomen-fusie-viag-img-100-000