Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Negende VNG Realisatie E-Magazine gepubliceerd

07/07/2020

Het nieuwe VNG Realisatie E-Magazine is gepubliceerd. Deze editie onder meer aandacht voor -de gevolgen van- de corona crisis, opdrachtgeverschap in het sociaal domein en informatiebeveiliging. Een greep uit de artikelen in deze editie:

Corona dashboard op waarstaatjegemeente

Waarstaatjegemeente is een bekend en erkend dataplatform voor gemeenten. In razend tempo is daar nu een speciaal dashboard aan toegevoegd: het dashboard met actuele gegevens over de impact van de coronacrisis op gemeenten. 'Deze crisis is ook een kans voor datagestuurd werken'.

Totstandkoming van de Tozo-regeling

Normaal duurt het vaak jaren voordat wetgeving is ingebed in de uitvoering. Maar de situatie tijdens de coronacrisis is verre van normaal en dat bleek ook tijdens de totstandkoming van de Tozo, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Een gecombineerd projectteam stampte binnen een paar weken een werkende regeling uit de grond. "Heerlijk om zo snel te schakelen."

Vereenvoudiging beslagvrije voet betekent veel werk

De impactanalyse op de invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet was kritisch, gemeenten wacht veel werk om de wet goed te kunnen uitvoeren. VNG Realisatie maakt nu een ondersteuningspakket om gemeenten daar zo goed mogelijk bij te helpen.

Informatieveiligheid: CISO en bestuur

De verregaande digitalisering en de technologische ontwikkelingen maken ons leven makkelijker en zijn goed voor de economische ontwikkeling. Tegelijkertijd vormen ze ook een risico. Het beveiligen van informatie is namelijk een steeds ingewikkelder vraagstuk en van groot (maatschappelijk) belang. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente, en met name van haar bestuurders, hier zorg voor te dragen.

Geld voor gemeentelijke innovatie

Hoe vind je een oplossing om de openbare ruimte terug te geven aan inwoners, de sociale cohesie in je stad èn de lokale economie te versterken? De gemeente Heerlen en haar partners kwamen met een briljant idee. Dit vond de Europese Commissie ook, die financiert dit nu meerjarig. Ook andere gemeenten kunnen dit soort innovatiesubsidies ontvangen. De VNG helpt hen daarbij.

Naast deze artikelen is er in dit E-Magazine aandacht voor het veilig en efficiënt uitwisselen van data, het Haagse Wmo-voorspelmodel dat nu landelijk wordt gedeeld, inclusieve dienstverlening, de transitievisie warmte en verantwoording over informatiebeveiliging afleggen met behulp van ENSIA.

Veel leesplezier!

VNG Realisatie E-Magazine #9