Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Ambtenaren slecht op de hoogte van nieuwe website-eisen

08/09/2020

Ambtenaren lijken niet goed op de hoogte van digitale toegankelijkheid van websites. Dat wordt duidelijk uit de raadpleging van het Ambtenarenpanel onder 530 overheidsmedewerkers. De meerderheid is niet goed op de hoogte van de verplichtingen die daarbij horen.

Moeite doen

Volgens de ondervraagde ambtenaren hebben hun werkgevers digitale toegankelijkheid hoog op de agenda staan. Zo'n 63 procent is met het onderwerp bezig en 90 procent stelt dat werkgevers moeite doen om hun eigen websites toegankelijker te maken. Bijna driekwart meldt dat er onder meer formulieren begrijpelijker worden gemaakt. Zo'n 30 procent heeft een loket ingericht om digitale informatie begrijpelijker te maken.
Geen idee
Wat betreft de kennis van ambtenaren moet er nog wel veel gebeuren. Ongeveer een kwart zegt volledig bekend te zijn met digitale inclusie en 58 procent weet 'een beetje' wat het inhoudt. Bijna een op de vijf ambtenaren heeft 'geen idee'. Ook hebben ambtenaren geen beeld van het percentage inwoners dat digitaal niet zelfredzaam is, namelijk tussen de 10 en 20 procent. Het merendeel, zo'n 89 procent, vindt dat digitale inclusie erg belangrijk is en dat kwetsbare groepen goed beschermd en ondersteund moeten worden.

Welke maatregelen
Gemeentelijke websites, maar ook de geplaatste video’s, foto’s, pdf’jes en alle uitingen op sociale media moeten vanaf 23 september onder handen zijn genomen. En dat geldt ook voor websites van aanverwante organisaties zoals gemeentelijke zwembaden en het digitaal jeugdloket. Alle overheden moeten voor elk van hun digitale kanalen waarvoor zij verantwoordelijk zijn een toegankelijkheidsverklaring publiceren. In de verklaring moet staan in hoeverre deze al aan de eisen voldoen en welke maatregelen de instantie neemt om toegankelijkheid te borgen, inclusief planning.  

Bron: BinnenlandsBestuur Digitaal

Dit artikel verscheen eerder op AG Connect.