Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Digitalisering is politiek

17/11/2020

Als we de uitvoering willen verbeteren, dan moeten we erkennen dat IT een randvoorwaarde is voor beleid. Net zoals geld en mensen dat zijn. Dat schrijft Nathan Ducastel, beleidsdirecteur Informatiesamenleving bij de VNG en directeur van VNG Realisatie, op Binnenlands Bestuur.

Om de uitvoeringskracht van de overheid te verbeteren, zullen bestuurders voldoende kennis moeten hebben van IT, stelt Nathan Ducastel. “Ik pleit ervoor om IT, net als personeel en geld, een randvoorwaarde te maken van beleid en uitvoering. Net als bij geld en personeel wordt IT gekenmerkt door schaarste. Beslissingen nemen op basis van schaarste is een taak van bestuurders. Niet van IT’ers. Als bestuurders beslissingen over IT gaan nemen op basis van kennis, zoals ze dat ook doen bij beslissingen over personeel en geld, dan verwacht ik dat de investeringen en inzet van IT meer waarde toevoegen aan de uitvoering. Schaarste brengt immers scherpte.”

“Laten we als bestuurders onze kennis van IT vergroten, zodat IT bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Laten we bij een volgende formatie IT als randvoorwaarde meenemen. Zodat we niet alleen de (on)mogelijkheden van IT erkennen om in te zetten voor ons eigen handelen, maar ook onze verantwoordelijkheid nemen als het gaat om het stellen van grenzen aan hoe IT de samenleving beïnvloedt. De huidige actualiteit over beïnvloeding via sociale media toont aan hoe belangrijk dat is. Digitalisering is niet iets van de IT-afdeling, digitalisering is politiek.”

Lees het volledige artikel op Binnenlands Bestuur