Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Bouwen aan vertrouwen in de digitale wereld

16/03/2021

Demissionair staatssecretaris Raymond Knops stuurde 11 februari 2021 een brief met de visie op digitale identiteit naar de Tweede Kamer. “Een betrouwbare digitale identiteit biedt kansen voor Nederland.”

Kenbaarheid

Van eHealth tot digitale bankzaken, van digitaal shoppen tot digitaal onderwijs; allemaal processen die gebruik maken van een vorm van onze digitale identiteit. Steeds speelt de vraag hoe iemand daarbij zich kenbaar kan maken met behoud van zijn/haar privacy. Zonder die kenbaarheid is er geen vertrouwen om samen zaken te doen. De snelheid van digitale innovatie zorgt ervoor dat mensen vaak afhankelijk zijn voor hun digitale identiteit van de grote techbedrijven. Zogenaamde gratis diensten betaalt men eigenlijk met persoonlijke gegevens.

Kansen

Een betrouwbare infrastructuur voor digitale identiteit biedt kansen voor Nederland. Economische kansen, maar ook betere (cyber)veiligheid, meer privacy, meer inclusie en het verminderen van administratieve lasten voor burgers en bedrijven.

In het kort

De visie komt in het kort op het volgende neer. De overheid creëert met een digitale bronidentiteit een ‘gezaghebbende bron’ van betrouwbare persoonsidentificerende gegevens. Daarmee is er een basisblok waarmee – onder voorwaarden – andere partijen betrouwbare diensten kunnen aanbieden. En dit onder regie en met zelfbeschikking van de burger.

Deze visie bouwt voort op de lijn van het wetsvoorstel Wet Digitale Overheid. Het is de bedoeling dat deze visie een wettelijke basis krijgt en verder wordt uitgewerkt. Ook start een aantal pilots op dit gebied. Lees de kamerbrief over de visie op digitale identiteit.