Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Meer gebruik open standaarden maar toename stagneert

27/04/2021

Het gebruik van open standaarden in de publieke sector is in 2020 weer toegenomen. Maar het einddoel dat alle overheden de relevante open standaarden toepassen is ook in 2020 nog niet bereikt, en de ontwikkeling lijkt al enige tijd te stagneren.

Dit blijk uit de Monitor Open standaarden 2020 van het Forum Standaardisatie. De monitor is onderdeel van de Kamerbrief voortgang informatiebeleid die staatssecretaris Knops eerder deze maand aan de Tweede Kamer stuurde.

Pas toe of leg uit

Bij de aanschaf van ICT van meer dan € 50.000 moeten overheden kiezen voor een dienst of product dat voldoet aan alle relevante open standaarden van de ‘pas toe of leg uit’-lijst (‘pas toe’). Doen zij dat niet dan moeten zij dat verantwoorden in hun jaarverslag (‘leg uit’).

Het gebruik van open standaarden vergroot de interoperabiliteit en de leveranciers-onafhankelijkheid van de publieke sector. Daardoor wordt kwalitatief hoogwaardige, kostenefficiënte en veilige informatie-uitwisseling mogelijk gemaakt.

Meer informatie