Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Waarstaatjegemeente ontsluit data over gebruik steunmaatregelen door bedrijven

25/05/2021

Hoeveel bedrijven in uw gemeente maakten gebruik van steunmaatregelen in coronatijd? En welke branches ontvingen de meeste steun? Het is nu te vinden op Waarstaatjegemeente.nl.

De data is afkomstig van het CBS. Gemeenten kunnen de gegevens onder andere benutten om gericht contact te onderhouden met bedrijven, lokale steunmaatregelen te ontwikkelen en te evalueren en te benchmarken met andere gemeenten of met het landelijk gemiddelde. Ook kunnen trends, zoals ontwikkelingen in de tijd en de sectorale weerslag van corona gericht in beeld worden gebracht.

Nu de blik langzaam van crisis naar herstel gaat, kan de data bovendien handvatten bieden voor het ontwikkelen van een lokale herstelaanpak om daarmee keuzes in het lokale of regionale herstelpakket goed te onderbouwen.

Zie het dashboard Economie op Waarstaatjegemeente.nl.