Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Stopzetten fusieproces VIAG en IMG 100.000+

09/06/2021

                     

 

Beste leden van de VIAG en IMG100.000+,

 

VIAG en IMG 100.000+ werken al vanaf de start van de verenigingen samen. Uit het idee om dit efficiënter te kunnen doen is twee jaar geleden de wens ontstaan om de beide verenigingen te fuseren en zijn de mogelijkheden daartoe onderzocht. Begin van dit jaar is in de ALV’s van de VIAG en IMG100.000+ besproken om de fusie niet te continueren omdat er op een aantal belangrijke onderdelen geen overeenstemming werd bereikt. De komende periode zullen er dan ook geen concrete stappen worden gezet richting het fuseren van de twee verenigingen.

Desondanks is de wens om te blijven samenwerken onveranderd gebleven. De komende periode richten we ons daarom op praktische vormen van samenwerking die van meerwaarde zijn voor onze leden. Het gezamenlijk bereiken van onze doelstellingen gaat hierbij boven de organisatievorm.

Eind mei hebben onze besturen verkennend gesproken over de aard en vorm van deze samenwerking. Verschillende mogelijkheden zijn hier gepasseerd, waaronder gedeelde evenementen, gezamenlijkheid bij het ontwikkelen van kennis rond specifieke thema's en gemakkelijk toegang bieden tot elkaars activiteiten.

Hiermee willen we op praktische wijze invulling geven aan onze ambitie om te functioneren als dé logische ontmoetingsplek voor alle IT-professionals in het gemeentelijke domein.

We zien er naar uit om deze samenwerking samen met jullie in te kleuren.

 

Vriendelijke groeten,

 

Karen v.d. Linden    &       Constance Boogers

Voorzitter VIAG              Voorzitter IMG  100.000+