Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Urgente problemen bij platform Wet Open Overheid

05/10/2021

Het platform dat gebruikt zal moeten worden voor de Wet open overheid voldoende is misschien onvoldoende ontwikkeld. Er is nog geen strategie voor de aansluiting van decentrale overheden en de kosten die zij hierbij gaan maken zijn onduidelijk. Op 28 september behandelt de Eerste Kamer de wet die voor meer transparantie moet zorgen en in aanloop daarnaar uiten de VNG, het IPO en de UvW hun zorgen over de haalbaarheid.

Voorbereidingen

Omdat er nog geen aansluitingsstrategie is voor het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) ‘is het in de praktijk nog niet goed mogelijk om de juiste voorbereidingen te treffen’, schrijven de organisaties. De vroegst mogelijke ingangsdatum van de wet is 1 mei 2022 en het zal de vraag zijn of het platform tegen die tijd voldoende is ontwikkeld. ‘Kunnen de overheden wel tijdig worden aangesloten?’ vraagt de Unie van Waterschappen zich af. 

Forse inspanning

Het PLOOI wordt het verplichte platform waarop documenten in het kader van de wet openbaar moeten worden gemaakt. De wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Overheden moeten hiervoor hun informatiehuishouding op orde brengen en dat vraagt om 'een forse inspanning'. 

Verplichte aansluiting

‘Daarnaast bestaat onduidelijkheid over de technische aansluitvoorwaarden voor aansluiting op PLOOI in het kader van de Woo. Ook is het niet helder welke incidentele en structurele kosten decentrale overheden zullen moeten maken voor de verplichte aansluiting.’ 

Begrip voor noodzaak

Verder constateren de organisaties dat het platform ook zal worden ingezet voor acties die voortkomen uit de kinderopvangtoeslagaffaire. Ze hebben er begrip voor de noodzaak daartoe, maar waarschuwen dat dit niet ten koste mag gaan van de beschikbaarheid van het platform voor decentrale overheden. ‘Deze problemen zijn urgent en dienen opgelost te zijn vóórdat decentrale overheden verplicht worden gebruik te maken van PLOOI.’

Bron: BinnenlandsBestuur digitaal