Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Inschrijving geopend voor competitie GemeenteDelers

16/11/2021

Voor het tweede jaar op rij kunnen initiatieven worden aangemeld die de overheidsdienstverlening aan burgers en ondernemers verbeteren.

Waarom steeds opnieuw het wiel uitvinden als we van elkaar kunnen leren? Onder dat motto is GemeenteDelers gestart: een landelijke competitie waarin een succesvolle lokale aanpak gedeeld wordt op een landelijk podium. Het is een initiatief van VNG Realisatie, Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het belangrijkste doel is om een impuls te geven aan het delen van kennis en ervaringen.

De competitie heeft 2 hoofdcategorieën:

  1. Direct: Inwoners en/of organisaties ervaren direct verbeteringen van gemeentelijke diensten.
  2. Indirect: Verbeteringen in (interne) dienstverleningsprocessen/systemen die indirect of pas op termijn merkbaar zijn voor inwoners/organisaties.

Criteria

Voor beide categorieën kunnen casussen worden aangemeld die de gemeentelijke dienstverlening verbeteren en die inclusiviteit als uitgangspunt hanteren. “Het tonen van lef, kijken naar wat wél kan, samenwerken met inwoners en ondernemers en het toepassen van de menselijke maat worden extra gewaardeerd. Evenals initiatieven waarbij is samengewerkt met meerdere gemeenten, andere overheidsorganisaties of het bedrijfsleven”, zo schrijven de initiatiefnemers op hun website.

Aanmelden

Gemeenten die willen meedoen kunnen informatie vinden en zich aanmelden op de website Gemeentedelers.nl(externe verwijzing). Dat kan tot 5 december a.s. Alle inzendingen komen op de databank praktijkvoorbeelden van VNG. Een aantal ingediende initiatieven wordt mogelijk nog met hulp van onder andere VNG, VDP, A&O Fonds en/of de Maatschappelijke Alliantie verder uitgediept en opgeschaald.