Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Vervolg op invoering Register Externe Veiligheid (REV) gemeente Venray

15/03/2022

In onze vorige nieuwsbrief heeft Vincent Aalbers van de VNG een oproep gedaan om in gesprek te komen over de invoering van REV.

Rudolf van Summeren van gemeente Venray heeft aan deze oproep gehoor gegeven. Hieronder zijn bijdrage:

De afgelopen jaren heb ik me o.a. beziggehouden met de ISOR. Samen met de veiligheidsregio, de provincie en een aantal gemeenten hebben we gekeken naar de kwaliteit van de ruimtelijke data van de ISOR in samenwerking met de Universiteit Wageningen (zie rapport Microsoft Word - WENR-rapport 3134_binnenwerk (wur.nl)). De ontwikkelingen zoals het REV heeft ervoor gezorgd dat we even een pas op de plaats hebben gemaakt, gezien in het REV zoals ik het begrijp een groot deel of zelfs het geheel van de ISOR is meegenomen, zoals kwetsbare gebouwen en locaties. Kunnen we niet stellen dat de RRGS en de ISOR samengaan in de REV? Ik begreep in dit kader dat er ook gewerkt gaat worden aan eenduidige definities van o.a. kwetsbare locaties en gebouwen. Ik ben ondertussen begonnen om een kleine werkgroep om de impact te bepalen. 

Ik word graag rechtstreeks op de hoogte gehouden van deze ontwikkelingen. Als ik reeds elders meer informatie kan vinden dan hoor ik dat graag.