Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Strategisch overleg VNG

16/03/2022

 

Donderdag 3 maart jl. was het Strategisch overleg VNG (voorheen Consulterend Overleg als advies orgaan voor de Commissie Samenleving). Tijdens de corona periode heeft deze (voorheen fysiek) meeting even niet plaatsgevonden. Onder voorzitterschap van Rian van Dam  is gesproken over de diverse Informatiekundige vraagstukken die op ons afkomen. De ontwikkelingen die we zien zijn:

  • De Europese ontwikkelingen en de vertaling van de Informatiekundige vraagstukken naar de nieuwe bestuurders (zie ook digitale raadgever ihkv verkiezingen). Waarbij met name cyberdreigingen en de relatie met het domein veiligheid een grote ontwikkeling is.
  • Eigenaarschap van data en nieuwe ethische vraagstukken die er spelen (denk aan de recente ontwikkelingen en vragen bij cameratoezicht).
  • Vertaling van strategie naar uitvoering. Met als doel een werkagenda voor de publieke dienstverlening.
  • Verdere digitalisering (denk aan de verkiezingen).
  • Recente maatschappelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld kinderbijslagaffaire) en de vertaling daarvan naar het werk van de overheid. Kijken naar de menselijke maat ipv als uitgangspunt de regels en de letter vd wet.

En vragen dus aandacht voor de problematiek die we met elkaar zien en ondervinden bij de diverse technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en de vertaling naar strategische uitgangspunten (visie) en vervolgens vertaling naar de praktijk. Naar hoe wij het met elkaar vanuit de verschillende domeinen binnen onze dienstverlening de Informatiekundige vertaling gaan maken. We hebben met elkaar geconstateerd (en is ook al eerder vastgesteld in de Taskforce Samen Organiseren) dat met name de kleinere en middelgrote gemeenten de nodige moeite hebben met deze vertaling.

Tot slot. Het was goed om elkaar weer te spreken en informatie uit te wisselen vanuit de verschillende domeinen, disciplines en vakverenigingen (VDP, NVVB, FAMO, IMG, VIAG). Vraagt om een vervolg en dat gaan we ook doen. Komend jaar staan er nog 2 overleggen gepland. De volgende keer zal de agenda in samenwerking met VDP worden opgesteld waardoor elk overleg een andere insteek krijgt.

 

Voor vragen kun je contact opnemen met:

Antoinette van Leeuwen a.van.leeuwen@zeist.nl

Bestuurslid VIAG / Gemeente Zeist