Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Common Ground in serie ‘Gamechangers’ iBestuur

12/04/2022

 

Common Ground is de informatiekundige visie waarmee gemeenten samen de informatievoorziening vernieuwen. iBestuur magazine publiceert een serie artikelen en podcasts over Common Ground onder de noemer ‘Gamechangers’.

In het meest recente artikel worden praktijkvoorbeelden genoemd: concrete projecten en applicaties die gerealiseerd zijn volgens de uitgangspunten van Common Ground. En in een recente podcast spreken experts over een platform ecosysteem voor de overheid. De serie Gamechangers is een samenwerking tussen het ministerie van BZK, VNG Realisatie, Dimpact en iBestuur.

Artikel praktijkvoorbeelden Common Ground

Diverse overheidsorganisaties zetten de uitgangspunten van Common Ground om naar concrete projecten en applicaties. In een artikel op iBestuur.nl worden 4 concrete toepassingen beschreven.

  • Digitaal uittreksel BRP;
  • Signalen: meldingen over de openbare ruimte;
  • Rechtstreeks basisgegevens ophalen met Haal Centraal API’s;
  • Een best practice platform: voor digitalisering en online dienstverlening.

Lees het volledige artikel op iBestuur.nl

Podcast: De ontwikkeling van een platform ecosysteem

Duizenden partijen kunnen aanhaken op de platforms van Apple en Amazon. Common Ground kan zo’n platform voor de overheid worden. Wat vraagt de ontwikkeling naar een platform ecosysteem van overheidsorganisaties? Is de ontwikkeling van een platform ecosysteem de juiste weg? Hierover gaan met elkaar in gesprek:

  • Ard-Pieter de Man: hoogleraar Management Studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam;
  • Carla Admiraal: manager Innovatie en Vernieuwingen bij Dimpact;
  • Theo Peters: Chief Technical Officer bij VNG Realisatie.

Luister de podcast op iBestuur.nl

Artikel: Common Ground en de weg naar een open source platform ecosysteem

Gemeenten hebben een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening nodig voor het uitwisselen van gegevens. De huidige inrichting van de informatievoorziening en het huidige stelsel voor gegevensuitwisseling maken het lastig om snel en flexibel te vernieuwen, te voldoen aan privacywetgeving en efficiënt om te gaan met data. Kan Common Ground het spel veranderen?

Lees het volledige artikel op iBestuur.nl

Over de serie ‘Gamechangers’

De serie Gamechangers is een samenwerking tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, VNG Realisatie, Dimpact en iBestuur. Met de informatiekundige visie Common Ground zijn gemeenten gezamenlijk hun digitale dienstverlening aan het opbouwen. Overheden moeten met verschillende partners samenwerken in een ecosysteem aan applicaties die door verschillende partijen worden ontwikkeld. In de serie Gamechangers op iBestuur.nl wordt verkend wat dat betekent in de praktijk.

Over Common Ground

Common Ground is de informatiekundige visie waarmee gemeenten samen de informatievoorziening vernieuwen. Dat stelt ze in staat om op een moderne en flexibele manier in te spelen op maatschappelijke opgaven en om hun dienstverlening en bedrijfsvoering te verbeteren. De visie wordt toegepast op alle projecten in het GGU portfolio met een informatiecomponent. Lees meer over Common Ground.