Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Participatiegids inspireert bij samenwerking met ondernemers

12/04/2022

Veel gemeenten hebben participatie hoog op de agenda staan en weten inwoners op allerlei verschillende manieren te betrekken bij hun beleid. Voor het betrekken van ondernemers is vaak net een andere aanpak nodig.

Daarom heeft VNG in samenwerking met onderzoeksbureau EMMA een participatiegids opgesteld met een bruikbaar stappenplan, een overzicht van participatievormen, handige tips en goede praktijkvoorbeelden, specifiek over ondernemersparticipatie.

Ondernemers: creatieve en innovatieve partners

Ondernemers zijn een belangrijke schakel binnen de gemeente. Met hun bedrijven scheppen ze banen, werken ze aan innovatieve oplossingen en zorgen ze voor een levendige stad. Voor gemeenten zijn ondernemers dan ook een ideale partner om te werken aan beleidsvraagstukken die spelen in de gemeente. Zoals het stimuleren van de lokale economie of het vergroenen van de binnenstad.

Veel gemeenten weten alleen niet precies welke instrumenten zij kunnen inzetten om ondernemers te betrekken in hun beleidscyclus. Of hoe ze deze instrumenten het beste kunnen inzetten, wanneer en onder welke groepen ondernemers. Dit is jammer, want er valt zoveel te winnen voor beide partijen door intensiever samen te werken. Door u als gemeente in het bijzonder op ondernemers te richten, doet u recht aan hun specifieke belangen, voelen zij zich serieus genomen als lokale partner en benut u hun unieke kennis en ervaringen in het beleidsproces.

Voorbeelden uit de praktijk

Zo verbeterde gemeente Raalte bijvoorbeeld de afhandeling van bouwvergunningen samen met het bedrijfsleven, waardoor de gemeente als een speer steeg op de lijst van MKB-vriendelijkste gemeenten van Nederland.

De nummer één op deze lijst is gemeente Rijssen-Holten. Zij organiseert onder andere periodieke overleggen met lokale ondernemerscollectieven. Bij ieder nieuw traject of initiatief stemt de gemeente binnen de bestaande overlegstructuur af op welke manier ondernemers worden betrokken en hoe het participatieproces moet worden ingericht. Soms pakt de gemeente de regie over deze trajecten; soms laat ze het initiatief aan het bedrijfsleven of het maatschappelijk veld. Een succesvolle formule, zo ervaren de ondernemers.

Deze en talloze andere voorbeelden, ideeën en tips leest u in de Participatiegids voor Ondernemers. Met de gids heeft u een belangrijk hulpmiddel om uw contact met ondernemers en daarmee uw ondernemersdienstverlening naar een hoger niveau te brengen.

Meer informatie

De Participatiegids is nu voor iedere gemeente beschikbaar op vng.nl.