Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Europees Parlement keurt ‘Data Governance Act’ goed

10/05/2022

Overheidsinstanties, bedrijven en burgers genereren steeds meer data. De Data Governance Act (DGA) moet ervoor zorgen dat deze gegevens zoveel mogelijk worden gebruikt voor het algemeen belang. Het Europees Parlement heeft de herziening van de DGA nu goedgekeurd.

Met de nieuwe regels wordt de weg vrijgemaakt voor sectorale Europese dataruimten in domeinen zoals gezondheid, milieu, energie, landbouw, mobiliteit, financiën, en openbaar bestuur. Dit zijn ruimtes waarbinnen lidstaten van de EU gegevens met elkaar delen. Met deze ruimtes wordt het makkelijker om data te delen voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek of het tegengaan van klimaatverandering.

Vertrouwen vergroten en misbruik verminderen

De Data Governance Act (DGA) moet vooral het vertrouwen in het delen van gegevens vergroten. Ook worden er met de wet nieuwe EU-regels gecreëerd, zodat bedrijven buiten de EU geen misbruik kunnen maken van de gegevens. 

De gebruiker centraal

De DGA is de tegenhanger van hoe er momenteel met gegevens wordt omgegaan. ‘Wij willen de gebruiker centraal stellen’, zegt de rapporteur vanuit het Europees Parlement. Het Europees Parlement heeft vooral gepleit voor goede bepalingen over het vertrouwen en eerlijke toegang. Ook heeft het Parlement precieze eisen gesteld aan de vraag welke diensten onder de nieuwe DGA zullen vallen. 

Meer informatie