Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Overzicht belangrijke functies lokale software beschikbaar Digitaal stelsel Omgevingswet

10/05/2022

De invoering van de Omgevingswet vraagt om een goed werkende keten van lokale processen en software met de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV).

Voor softwareleveranciers en bevoegd gezag is het van belang te weten wat voor de decentrale software de functionele eisen voor inwerkingtreding zijn. Voor dit laatste is de Functionele set inwerkingtreding Omgevingswet opgesteld en vanaf nu beschikbaar.

De set komt voort uit samenwerkingsafspraken tussen vertegenwoordigers van stedenbouwkundige bureaus, Geo-ICT-branche, softwareleveranciers samen met diverse vertegenwoordigers vanuit het programma Aan de slag met de Omgevingswet waaronder de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen. Alle genoemde partijen droegen bij aan de totstandkoming ervan.

Het overzicht biedt een leidraad voor softwareleveranciers en bevoegd gezagen bij de inrichting van de lokale informatievoorziening. Samen met het traject Indringend Ketentesten (IKT) brengt dit ons weer een stap verder bij de invoering van de Omgevingswet.

Afstemmen van prioriteiten en oplossen van mogelijke problemen

Aan de hand van de functionele set kunnen softwareleveranciers en gemeenten, provincies en waterschappen met elkaar de prioritering en planning afstemmen. Organisaties moeten bepaalde werkprocessen bij inwerkingtreding op enige wijze kunnen uitvoeren. Wanneer tijdig blijkt dat software onvoldoende ondersteuning biedt, kan de organisatie gebruikmaken van verschillende alternatieve oplossingen.

Leeswijzer als belangrijk onderdeel

Om het werken met het overzicht te vergemakkelijken en onduidelijkheden te voorkomen, is een leeswijzer gemaakt. De leeswijzer, opgenomen in het overzicht en zeer relevant voor de gebruikers van de set, geeft een toelichting op de opzet en structuur, de afbakening, de betekenis en het beoogde gebruik.