Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Team IPv6TeamOverheidNL stopt met activiteiten

10/05/2022

Op 31 maart is het IPv6TeamOverheidNL gestopt met het ondersteunen van overheidsorganisaties bij het implementeren van het moderne internetadresprotocol IPv6. Het team heeft de afgelopen 4 jaar een groot aantal organisaties geholpen en successen geboekt.

Het IPv6TeamOverheidNL is in 2017 kleinschalig opgestart, als één van de onderdelen van de ontwikkeling van de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI). In april 2021 kreeg het team vanuit VNG Realisatie, het Interprovinciaal Overleg (IPO), Forum Standaardisatie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de opdracht om alle overheden in ons land te adviseren en ondersteunen bij de implementatie van moderne internetadresprotocol versie 6 (IPv6).

Voorraad internetadressen raakt op

Dit nieuwe internetadresprotocol is hard nodig omdat het bestaande protocol versie 4 (IPv4) vol raakt en we steeds meer unieke internetadressen nodig hebben. We gebruiken steeds meer slimme en mobiele apparaten die internet toegang nodig hebben. Daarvoor zijn te weinig IPv4-adressen beschikbaar. Daarom is het internetadresprotocol versie 6 (IPv6) ontwikkeld, waarbij weer een (vrijwel oneindig) aantal IP-adressen beschikbaar is. Volgens de overheidsbrede afspraak moesten alle overheidsorganisaties vanaf 31 december 2021 bereikbaar zijn zowel via IPv4 als via IPv6. Dat geldt voor zowel websites als e-maildomeinen.

Het was dus de opdracht, die tot 31 maart liep, voor het IPv6TeamOverheidNL om hen daarnaar te begeleiden. En met succes. Mede dankzij de inzet van het team maken steeds meer overheden gebruik van IPv6. Ruim 89 procent van de websites en 61 procent van de e-mailservers is nu bereikbaar via IPv6. In maart 2019 was dat nog respectievelijk 48 procent en 17 procent. In vergelijking met andere landen in Europa neemt de Nederlandse overheid inmiddels een vooraanstaande positie in.

Volledige bereikbaarheid via IPv6

Toch is volledige bereikbaarheid van de Nederland overheid via IPv6 per 1 januari 2022 niet bereikt. Hiervoor zijn meerdere oorzaken aan te wijzen, zo blijkt uit het eindverslag van het IPv6TeamOverheidNL. Zo ontbreekt het nog aan voldoende sense of urgency, vooral bij bestuurders en verantwoordelijke managers. Daardoor ligt er ook geen goed uitgewerkte en overheidsbrede visie en beleid ten aanzien van de ICT- infrastructuur van de overheid als geheel, waarvan IPv6 een onderdeel is. Een tweede oorzaak is het ontbreken van een verplichte centrale registratie van web- en e-maildomeinen van de overheid. Een derde oorzaak is het gedrag van externe leveranciers en serviceproviders. Die stellen hun eigen prioriteiten en hanteren planningen, die niet altijd synchroon lopen met die van hun overheidsklanten. Als laatste oorzaak noemt IPv6TeamOverheidNL het ontbreken van sancties wanneer partijen zich niet houden aan de implementatie van verplichte standaarden. Het door de overheid gehanteerde pas-toe-of-leg-uit beleid is bijvoorbeeld alleen werkbaar wanneer alle uitvoerders zich aan de afspraken houden en eventuele verantwoording ook getoetst wordt. Het team heeft de indruk dat op dat punt meer daadkracht noodzakelijk is.

Dual stack

Uit het eindverslag blijkt verder dat de faciliteiten die IPv4 verkeer ‘vertalen’ naar IPv6 en vice versa (door o.a. de NAT64 Gateway) uitstekend werken om de adoptie van IPv6 te versnellen. Veel organisaties kampen met beperkte capaciteit en kennis om IPv6 op een verantwoorde manier te implementeren en te beheren. Daarom adviseert het team om, net als bijvoorbeeld in de VS en China, de tot nu toe gehanteerde zogenaamde dual stack aanpak te heroverwegen. Bij dual stack blijven IPv4 en IPv6 gedurende langere tijd naast elkaar bestaan. IPv6TeamOverheidNL adviseert juist om ernaar te streven om binnen drie tot vier jaar over te gaan naar single stack, waarbij overheidsorganisaties alleen nog maar met IPv6 werken en IPv4 uitfaseren. Daarmee wordt het beheer een stuk eenvoudiger.

Forum Standaardisatie

Het Forum Standaardisatie roept achterblijvers op in beweging te komen. Zij kunnen terugvallen op de handreikingen, podcasts en overige informatie van IPv6TeamOverheidNL die via de website van Forum Standaardisatie (https://forumstandaardisatie.nl/ipv6) beschikbaar blijven.

Lees meer:

Contact

Wilt u een gesprek, meer informatie of hulp? Neem contact op met Forum Standaardisatie.

IP-adressen aanvragen

Wilt u IP-adressen aanvragen voor uw organisatie? Logius geeft IPv6-adressen uit aan overheidsorganisaties. Vraag IP-adressen aan bij Logius.

Handleidingen

Gerelateerde artikelen

Podcasts