Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Kan AI mensen met minder digivaardigheden helpen?

24/05/2022

Kunstmatige­ intelligentie kan uitkomst bieden om mensen met minder digitale vaardigheden online sneller en beter te helpen en door te verwijzen. Dat is een conclusie van experimenten van ‘Tel mee met Taal’. Daarvoor is nog wel verder onderzoek nodig. De experimenten leverden ook de nodige inzichten op in de behoeften van minder digivaardigen online.

Ervaringsdeskundigen en experts

De overheid werkt aan digitaal inclusieve dienstverlening: voor iedereen begrijpelijke communicatie die is gericht op snelle en efficiënte hulp. Dus ook voor mensen die niet zo digitaal vaardig zijn. Met ‘Tel Mee Met Taal Experimenten’ is gekeken hoe kunstmatige intelligentie (AI) daarbij kan helpen. Dat gebeurde samen met ervaringsdeskundigen en experts. Samen keken zij bijvoorbeeld naar de ethische en privacy-vraagstukken.

Geïntegreerd online en fysiek hulpaanbod

De publicatie doet suggesties voor vervolgonderzoek waarmee AI succesvol kan zijn in online hulp en doorverwijzing. Dat moet zich bijvoorbeeld richten op integratie van online en fysiek hulpaanbod. Bijvoorbeeld samen met de Informatiepunten Digitale Overheid.

Verbeterpunten voor websites

Belangrijke rol voor AI is het herkennen van minder digitaal vaardigen. Het experiment leverde inzicht in gedrag op, én een aantal verbeterpunten op om websites beter te laten werken. Bijvoorbeeld wanneer mensen op de website zijn:

  • Minder gelaagdheid door pop­ups, informatie in popups wordt vaak gemist.
  • Minder stappen om het doel te komen, teveel stappen werkt ontmoedigend.
  • Meer duidelijkheid over wat wel/geen knoppen zijn, mensen klikken vaak op afbeeldingen omdat ze denken dat dat een knop is.
  • Makkelijke taal; veel beeld en korte zinnen.

Daarnaast bevat het rapport ‘Tel mee met taal experimenten 2020-2022’(link naar andere website) verbeterpunten die het makkelijker maken naar de webpagina gaan, en deze te verlaten (pag 67).

Over het project

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en de Alliantie Digitaal Samenleven voerde het project uit, het ministerie van OCW verstrekte subsidie.

Meer informatie?